Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Šablony IKAP II

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %

Příjemce dotace: Zlínský kraj

Všeobecný cíl: Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu: Střední zdravotnická škola Kroměříž

Rozpočet partnera: 288 496 Kč

Období realizace partnera: 1. 5. 2022 – 31. 8. 2023

Realizované aktivity partnera:

  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ

  • Stáže pedagogů SŠ/VOŠ u zaměstnavatelů

  • Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele

  • Personální podpora – Školní kariérový poradce