Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Jak se přihlásit ke studiu

Středoškolské studium

 

Uchazeč o studium doručí Střední zdravotnické škole Kroměříž přihlášku ke vzdělávání do 20. února 2024.  

Přihlášku lze spolu s přílohami doručit několika způsoby: 

 • elektronicky (přihláška je zadaná v digitálním přihlašovacím systému DIPSY
 • osobně (přihláška je doručena v listinné podobě do sekretariátu školy) 
 • datovou schránkou (přihláška je odeslána do datové schránky školy) 
 • přihláška je podaná na poštu v listinné podobě. 

 

Povinné přílohy přihlášky: 

 1. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti - PDF , Excel

Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání zvoleného oboru vystaví registrující lékař uchazeče. 

 1. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělání  PDF , Excel

V hodnocení je zaznamenán prospěch uchazeče v 1. a 2. pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku základního vzdělávání (zpravidla 8. a 9. ročník ZŠ).  

 

Nepovinné přílohy přihlášky: 

 1. Doporučení školského poradenského zařízení k úpravě podmínek jednotné přijímací zkoušky  
 2. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury 
 3. Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a o konání přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce  

Nemůže-li se uchazeč v žádném z řádných termínů dostavit ke konání jednotné přijímací zkoušky, například z důvodu nemoci, bude pak po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu. 

Zdravotní požadavky na uchazeče o studium

Zdravotní požadavky na uchazeče o vzdělávání v oboru 53-41-M/03 Praktická sestra a 75-41-M/01 Sociální činnost jsou definovány v platných právních dokumentech (Nařízení vlády 211/2010 Sb. O soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání).
Pro studium oborů Praktická sestra a Sociální činnost nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící:

 • prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu;
 • prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin;
 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit kontakt s alergizujícími látkami;
 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit dráždivé a alergizující látky;
 • prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž;
 • přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování;
 • prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity;
 • prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny;
 • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

Za posouzení zdravotního stavu uchazeče odpovídá příslušný registrující lékař.

Studium na VOŠ

 

Uchazeč o studium doručí Střední zdravotnické škole Kroměříž přihlášku ke vzdělávání - PDF , MS Word VOŠ do 31. května 2024.  

Přihlášku lze spolu s přílohami doručit několika způsoby: 

 • osobně (přihláška je doručena v listinné podobě do sekretariátu školy) 
 • datovou schránkou (přihláška je odeslána do datové schránky školy) 
 • přihláška je podaná na poštu v listinné podobě. 

 

Povinné přílohy přihlášky: 

1. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke studiu a k výkonu povolání diplomované všeobecné sestry. Posudek o zdravotní způsobilosti              vystaví registrující lékař uchazeče. 

2. Ověřenou kopii vysvědčení ze 4. ročníku středního vzdělávání s maturitní zkouškou

3. Ověřenou kopii maturitní vysvědčení.

Zdravotní požadavky na uchazeče o studium

Zdravotní kritéria stanovená pro uchazeče o studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra jsou definovány:

a) Vyhláškou č. 271/2012 Sb. o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání          lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovník a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a                náležitostech lékařského posudku

b) Nařízení vlády 211/2010 Sb. O soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.

Pro studium oboru Diplomovaná všeobecná sestra nejsou zdravotně způsobilí uchazeči, u nichž jsou diagnostikována:

 • prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky);
 • prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami;
 • prognosticky závažná chronická onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnost ve vysoce prašném prostředí;
 • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování;
 • prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity;
 • závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Za posouzení zdravotního stavu uchazeče odpovídá příslušný registrující lékař.