Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Sociální činnost

Co byste měli vědět o studijním oboru


Obor Sociální činnost je 4-letý maturitní obor, který vás připraví na život i na práci v sociálních službách. Ani jedno není snadné, ale obojí je zajímavé! V průběhu studia zažijete výuku všeobecných i odborných předmětů. Důležitou součástí výuky je učební praxe, která probíhá od 3.ročníku povětšinou v sociálních zařízeních města Kroměříže. Při studiu můžete uplatnit svou kreativitu, a to nejvíc v některém z předmětů zaměřených na rozvoj tvořivosti jako je hudebně dramatická výchova, výtvarné činnosti, estetická výchova, tělesná či zdravotní tělesná výchova. Odborné dovednosti a znalosti zase načerpáte v předmětech odborného zaměření: sociální péče, právo, veřejná správa, speciální pedagogika, psychologie a komunikace apod. V průběhu studia se můžete zúčastnit seznamovacího pobytu nebo lyžařského a turistického kurzu, celoročně pak můžete navštěvovat některou z mimovyučovacích aktivit - volejbal, anglický klub, kroužek první pomoci aj.

Studentka oboru v odborné učebně

 

Jaké bude Vaše uplatnění?

Budete připraveni vykonávat práci pracovníka v sociálních službách v pobytových nebo v terénních zařízeních. Ať už si vyberete jakékoliv zařízení, budete ovládat tři základní typy činností:

Přímé obslužné činnosti (komplexní péče o hygienu, stravování, pohyb, polohování klientů, nácvik sebeobsluhy a sebepéče aj.), výchovné činnosti (příprava volnočasových aktivit zaměřených na všestranný rozvoj klientů v oblasti tělesné, duševní i sociální), péči o klienta v domácím prostředí (specifické činnosti realizované v domácnosti klienta).
Pochopili jste? Budete užiteční a budete vykonávat smysluplnou práci pro osoby, kteří vaši pomoc skutečně potřebují.

A protože informací a vzdělávání není nikdy dost - budete také připraveni pro studium na vyšších odborných nebo vysokých školách sociálního zaměření.

Vaše profesní kariéra bude slibně nastartovaná.

Studenti oboru Sociální činnost

 

Studentka oboru v odborné učebně