Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Sociální činnost

Co byste měli vědět o studijním oboru

 

Studijní obor Sociální činnost je čtyřletý maturitní obor, který vás připraví na perspektivní práci v sociálních službách. V průběhu studia zažijete výuku všeobecných i odborných předmětů. Ani jedno není snadné, ale obojí je zajímavé!

Důležitou součástí vzdělávání pro vás bude učební praxe, která probíhá od 3. ročníku v různých typech zařízení sociálních služeb. Při studiu uplatníte pozitivní vztah k lidem, kreativitu, hudební, výtvarné, pohybové i organizační schopnosti, a to především při přípravě aktivit a programů pro klienty. Nejvíce odborných znalostí a dovedností načerpáte ve výuce odborných předmětů, jako je pečovatelství, pedagogika, právo, sociální péče, psychologie, speciální pedagogika a základy psychopatologie.

Ve 4. ročníku se můžete zaměřit na získání některé ze dvou profesních kvalifikací: můžete volit mezi Sportovní masáží a Chůvou pro děti do zahájení školní docházky. V průběhu studia se můžete zúčastnit adaptačního, lyžařského a turistického kurzu. Celoročně pak můžete navštěvovat některou z mimovyučovacích aktivit – kroužek sportovních her, anglický klub, kroužek první pomoci aj.

Studentka oboru v odborné učebně

 

Jaké bude Vaše uplatnění?

Budete připraveni vykonávat práci pracovníka v sociálních službách v pobytových nebo v terénních zařízeních. Ať už si vyberete jakékoliv zařízení, budete ovládat tři základní typy činností: přímé obslužné činnosti (komplexní péče o hygienu, stravování, pohyb, polohování klientů, nácvik sebeobsluhy a sebepéče aj.), výchovné činnosti (příprava volnočasových aktivit) a péči o klienta v domácím prostředí.

Budete užiteční a budete vykonávat smysluplnou práci pro osoby, kteří vaši pomoc skutečně potřebují. A protože vzdělávání nikdy nekončí, budete také připraveni na studium na vyšších odborných nebo vysokých školách se sociálním zaměřením. Vaše profesní kariéra bude slibně nastartovaná!

Studenti oboru Sociální činnost

 

Studentka oboru v odborné učebně