Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Uplatnění absolventů - otázky

Praktická sestra

1) Jaká je uplatnitelnost absolventů oboru Praktická sestra? V jakém zaměstnání se nejčastěji uplatní? 

Po úspěšném absolvování školy žáci volí buďto studijní nebo zaměstnaneckou kariéru.
Jako zaměstnanci se absolventi uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, dále jako zdravotničtí pracovníci v zařízeních sociální péče a služeb (např. v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem, v charitách, stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, aj.).

2) Jaké studijní obory na VOŠ/ VŠ jsou pro absolventy zdravotnické školy vhodné?

Na vysoké škole naši absolventi navštěvují především tyto bakalářské a magisterské studijní programy:

Bakalářské programy:

 •  Ošetřovatelství
 •  Fyzioterapie
 •  Zdravotně sociální a geriatrická péče
 •  Veřejné zdravotnictví
 •  Výživa člověka
 •  Všeobecná sestra
 •  Porodní asistentka
 •  Zdravotnický management …

Magisterské studijní programy:

 • ošetřovatelského zaměření (specializace ve zdravotnictví – lékařské vědy, ekonomika a řízení zdravotnictví, učitelství zdravotně sociálních předmětů, sociální práce se zdravotnickým profilem)
 • lékařského zaměření (všeobecné lékařství, stomatologie …)
 • pedagogického zaměření (učitelství, speciální pedagogika…)

3) Může pracovat praktická sestra v domově důchodců?

Ano, může. Praktická sestra vykonává zdravotnické úkony v zařízeních sociálních služeb. Podle velikosti zařízení a typu klientely pracuje v jednom zařízení zpravidla jeden až tři zdravotničtí pracovníci. Domov pro seniory není standardním pracovištěm pro praktickou sestru, neboť domovy pro seniory a obdobné typy pracovišť jsou zařízeními sociálními nikoliv zdravotnickými. Přesto je možné, aby se praktická sestra o zaměstnání v sociálních službách ucházela a získala ho.

4) Kde může pracovat chlapec po vystudování oboru praktická sestra?

Všude tam, kde dívka. Chlapci se však více soustřeďují na pracovištích více zaměřených technicky – JIP, ARO … Výhodou v KM regionu je, že častým zaměstnavatelem pro chlapce je Psychiatrická nemocnice v KM (vyšší fyzická zdatnost při práci v tomto zařízení)

5) Jsou absolventi školy registrovaní na úřadu práce?

Z dostupných informací (zpětná vazba od absolventů, informace u ÚP) – je počet absolventů školy zařazených do registru uchazečů o zaměstnání dlouhodobě naprosto minimální.

6) Uplatní se všichni, kteří vystudují zdravotnickou školu?

ANO, ale záleží na osobních cílech každého absolventa, příležitosti najít uplatnění na trhu práce určitě jsou. Poptávka po zdravotnických pracovnících stále trvá a je předpoklad dalšího růstu jejich potřeby.

7) Je pravda, že Praktická sestra musí po maturitě dále studovat, aby se uplatnil?

 Ne

8) Jaký je nástupní plat Praktické sestry?

Praktická sestra je podle vzdělání a délky praxe zařazován do 8. – 9. platové třídy. Průměrná mzda po absolvování adaptačního procesu (po zapracování) se pohybuje kolem 20 000 Kč. Velmi často jsou součástí platu různé příplatky.

Sociální činnost

1) Jaká je uplatnitelnost absolventů oboru Sociální činnost? V jakém zaměstnání se nejčastěji uplatní?

Po úspěšném absolvování školy žáci volí buďto studijní nebo zaměstnaneckou kariéru.
Absolventi se uplatní především jako pracovníci v sociálních službách v ambulantních, pobytových a terénních zařízeních sociálních služeb, v nichž poskytují sociální pomoc dětem i dospělým (např. v domovech pro seniory, v domovech se zvláštním režimem, v charitách, stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, aj.).

2) Jaké studijní obory na VOŠ/ VŠ jsou pro absolventy sociálního oboru vhodné?

Naši absolventi navštěvují především tyto studijní programy:

Vyšší odborné školy (obory)

 • sociálně právní
 • sociální práce a sociální pedagogika
 • sociální činnost
 • charitativní a sociální práce
 • sociální a humanitární práce

Bakalářské a magisterské programy:

 • Fakulta sociálních věd (obor sociologie a sociální politika, veřejná a sociální politika)
 • Filozofická fakulta (sociální práce)
 • Vysoká škola polytechnická (zdravotně sociální pracovník)
 • Pedagogická fakulta (sociální pedagogika, sociální komunikace v neziskovém prostoru, sociální patologie a prevence)
 •  Fakulta sociálních studií (koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče,

 Management organizací služeb sociální práce,Sociální práce,Zdravotně sociální pracovník)

 •  Zdravotně sociální fakulta (sociální pedagogika – vychovatelství)