Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Uplatnění absolventů - otázky

1) Jaká je uplatnitelnost absolventů školy? V jakém zaměstnání se nejčastěji uplatní? 

Po úspěšném absolvování školy žáci volí buďto studijní nebo zaměstnaneckou kariéru. Jako zaměstnanci se absolventi uplatní podle druhu vzdělání – praktické sestry v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách a v lékařských nebo
ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů, v domácí ošetřovatelské péči, ale i jako zdravotničtí pracovníci v zařízeních sociální péče.

Absolventi oboru sociální činnost se uplatní v domácnosti klientů při poskytování osobní asistence, odlehčovací péče a pečovatelské služby nebo v domovech pro seniory, v denních centrech a stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v dětských domovech, v azylových centrech apod.

Další studium pro oba obory nabízejí jak vyšší odborné školy, tak školy vysoké. Naši absolventi často volí obory ošetřovatelského, sociálního či pedagogického zaměření.

 

2) Jaké studijní obory na VOŠ/VŠ jsou pro absolventy střední zdravotnické školy vhodné?

Na vysoké škole naši absolventi navštěvují především tyto bakalářské a magisterské studijní programy:

Bakalářské programy:

 •  ošetřovatelství
 •  fyzioterapie
 •  zdravotně-sociální a geriatrická péče
 •  veřejné zdravotnictví
 •  výživa člověka
 •  všeobecná sestra
 •  porodní asistentka
 •  zdravotnický management
 • sociální práce
 • speciální pedagogika
 • zdravotně-sociální péče

 

Magisterské studijní programy:

 • ošetřovatelského zaměření (specializace ve zdravotnictví – lékařské vědy, ekonomika a řízení zdravotnictví, učitelství zdravotně-sociálních předmětů, sociální práce se zdravotnickým profilem)
 • lékařského zaměření (všeobecné lékařství, stomatologie,…)
 • pedagogického zaměření (učitelství, speciální pedagogika,…)
 • sociálního zaměření ((management sociální práce, sociální práce, sociální politika)

 

3) Může pracovat praktická sestra v domově důchodců?

Ano, může. Praktická sestra vykonává zdravotnické úkony v zařízeních sociálních služeb. Podle velikosti zařízení a typu klientely pracuje v jednom zařízení zpravidla jeden až tři zdravotničtí pracovníci. Domov pro seniory není standardním pracovištěm pro praktickou sestru, neboť domovy pro seniory a obdobné
typy pracovišť jsou zařízeními sociálními nikoliv zdravotnickými. Přesto je možné, aby se praktická sestra o zaměstnání v sociálních službách ucházela a získala ho.

 

4) Kde může pracovat chlapec po vystudování oboru praktická sestra?

Všude tam, kde dívka. Chlapci se však více soustřeďují na pracovištích více zaměřených technicky – JIP, ARO apod. Výhodou kroměřížského regionu je, že častým zaměstnavatelem pro chlapce je Psychiatrická nemocnice v Kroměříži (vyšší fyzická zdatnost při práci v tomto zařízení).

 

5) Jsou absolventi školy registrovaní na úřadu práce?

Z dostupných informací (zpětná vazba od absolventů, informace u ÚP) je počet absolventů školy zařazených do registru uchazečů o zaměstnání dlouhodobě naprosto minimální.