Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Studium na SZŠKM - otázky

1) Jaké předměty se vyučují na zdravotnické škole a v jakém rozsahu?

Přehled předmětů včetně rozdělení do jednotlivých ročníků nejlépe ukazuje učební plán.

Učební plán oboru Praktická sestra.

Učební plán oboru Sociální činnost.

 

2) Organizuje škola v průběhu studia lyžařský či jiný kurz nebo rozsáhlejší exkurze?

Ano, kurzy i exkurze jsou poměrně časté. Již v 1. ročníku nabízíme žákům nepovinný lyžařský kurz, ve 2. ročníku pak sportovně turistický kurz a ve 4. ročníku exkurzi do Prahy.

Další kurzy organizujeme dle aktuálních možností, např. výlety a exkurze do zahraničí. 

 

3) Z jakých předmětů se maturuje?

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá z 5 povinných zkoušek:

  • Zkouška z českého jazyka a literatury 
  • Zkouška z cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části
  • Zkoušky ze 3 odborných předmětů:

u oboru Praktická sestra je to:

  • Zkouška z psychologie a komunikace
  • Zkouška z teorie ošetřovatelství
  • Zkouška z učební praxe

u oboru Sociální činnost je to:

  • Zkouška z psychologie a komunikace
  • Zkouška ze sociální péče
  • Zkouška z učební praxe

Státní (společná) část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek:

1. Zkouška z českého jazyka a literatury
2. Zkouška z cizího jazyka nebo matematiky.

 

4) Jakou má SZŠ Kroměříž úspěšnost žáků u maturitní zkoušky?

Ve školním roce 2020–2021 jsme měli z 57 žáků pouze 6 žáků, kteří absolvovali neúspěšně některou z dílčích maturitních zkoušek.

 

5) Kolik žáků bude v letošním školním roce absolvovat SZŠ Kroměříž

Letos budou maturovat 3 třídy, dvě třídy denního studia oboru Zdravotnický asistent a jedna třída večerního studia stejného oboru. Celkem bude maturovat 78 žáků.

 

6) Kolik na škole studuje žáků?

Současný stav – 236 žáků.

 

 7) Kolik na škole studuje chlapců?

 Současný stav – 26 chlapců.

 

8) Kolik ve škole vyučuje učitelů?

 Současný stav - 31 pedagogických pracovníků.

 

9) Které jazyky škola vyučuje?

 Anglický jazyk – denní i večerní forma, ruský jazyk – pouze ve večerní formě studia.

 

10) Poskytuje škola žákům možnost stravování, v jakém rozsahu?

Ano. Žáci mají možnost navštěvovat jídelnu ZŠ Zachar. Cena oběda je 32,- Kč. Žáci zde mají výběr ze tří jídel. Vzdálenost jídelny od školy cca 5 minut chůze. Druhou možností stravování je školní jídelna Domova mládeže Štěchovice. Tato jídelna je vzdálená od školy asi 15 minut chůze. Žáci mohou volit ze dvou jídel. V průběhu dne mohou žáci využívat jídelní i nápojové automaty v přízemí školy. Škola dohlíží na zásobení automatů zdravými potravinami.

 

11) Kde je možné zajistit ubytování pro žáky?

Žáci školy jsou zpravidla ubytovaní v Domově mládeže při Střední škole hotelové a služeb, Kroměříž, Pavlákova ulice. Cena ubytování za měsíc ve třílůžkovém pokoji činí 1 350 Kč, cena ubytování za měsíc ve dvoulůžkovém pokoji činí 1 500,- Kč.

 

12) Je studium na SZŠ finančně náročné?

Nikoliv. Žáci si pro studium zajišťují pouze běžnou školní výbavu a pomůcky: učebnice, sešity, psací potřeby, přezůvky, cvičební úbor a ve 3. ročníku zdravotnickou obuv pro výuku praxe. Zdravotnické pláště a uniformy zapůjčuje škola. V individuálních případech škola zapůjčuje sociálně oslabeným žákům bezplatně učebnice nebo prostřednictvím spolku Harmonie přispívá žákům např. na exkurze, cestovné na soutěže a další aktivity související s výukou.

 

 13) V jakých zařízeních probíhá praxe žáků?

Praxe oboru Praktická sestra je soustředěna do nedalekých zdravotnických zařízení:

Kroměřížská nemocnice

Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul

Sociální služby města Kroměříže

Psychiatrická nemocnice Kroměříž

 

Praxe oboru sociální činnost probíhá především v zařízeních sociálních služeb:

Sociální služby města Kroměříže

Okresní správa sociálního zabezpečení Kroměříž

CSP Zlín – Horizont Kroměříž

Charita Kroměříž

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž

 

14) Učí se matematika, chemie, fyzika celé 4 roky?

Ne, dle stávajícího školního vzdělávacího programu se uvedené předměty vyučují v tomto rozsahu:

Praktická sestra:

a)      MAT – 1., 2., 3. ročník

b)      FYZ – 2. ročník

c)      CHE – 2. ročník

 

Sociální činnost:

a)      MAT – 1., 2., 3. ročník

b)      FYZ – 1. ročník

c)      CHE – 1. ročník

 

15) Jaké možnosti kompenzace má v průběhu studia žák se specifickou poruchou učení?

Ke každému žákovi se specifickou poruchou učení a ke každému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami je ve škole přistupováno tak, aby měl vytvořené vhodné prostředí pro studium. Škola v plném rozsahu respektuje doporučení pedagogicko-psychologické poradny či jiného školského poradenského zařízení a zajistí každému žákovi optimální podmínky. Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a přípravu vhodných podmínek pro studium zjišťují pracovníky školního poradenského pracoviště.  

 

16) Co žákům nabízíte mimo studium?

Žákům nabízíme celou řadu mimovyučovacích činností. Ve škole pracuje Centrum zdraví, kdy žáci pravidelně veřejnosti nabízejí poradenství při péči o nemocné v domácím prostředí, zájemcům provádějí různá orientační měření zdravotních ukazatelů a zapojují se do zdravotně osvětových aktivit. Žáci si mohou prohlubovat znalosti v odborných seminářích ze somatologie, v první pomoci nebo se mohou zdokonalovat v anglickém jazyce. Tradičně také organizujeme volejbalový kroužek.