Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Škola UNESCO

Střední zdravotnická škola Kroměříž patří do Sítě přidružených škol UNESCO

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu je mezivládní organizací a jednou z odborných organizací systému OSN. Ústava UNESCO, podepsaná 4. listopadu 1946, stanoví cíl přispívat k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti prostřednictvím udržování mezinárodní spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury. Spolupráce má zajistit všeobecnou úctu ke spravedlnosti, zákonnosti, lidským právům a základním svobodám pro všechny, bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka a náboženství. 

Květná zahrada v Kroměříži

Síť přidružených škol UNESCO, do které se připojila i naše škola, má prostřednictvím vzdělávání podporovat hlavní cíle UNESCO vyjádřené v jeho Ústavě.

Její specifická úloha spočívá v tom, že je koordinovanou Sítí škol, které jsou nedílnou součástí vzdělávacích systémů každé členské země. Hlavním cílem Sítě je zlepšovat kvalitu vzdělávání pro všechny a přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa, a tím přispívat k pevnému a trvalému míru.

Přidružené školy se ve své činnosti zabývají tématy celosvětového občanství, kulturou míru a nenásilí, udržitelným rozvojem a udržitelným životním stylem, mezikulturním učením a podporou kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví.

V rámci projektu UNESCO se naše škola se zapojila do projektu Zdravý úsměv. Tento dlouhodobě trvající mezioborový projekt je koncipován jako zdravotně preventivní program pro děti předškolního věku. 

V rámci týdne škol UNESCO také naše škola uspořádala seminář reflektující téma Mezinárodní rok umírněnosti. Škola si předsevzala interaktivním způsobem seznámit studenty 1., 2. a 3. ročníků s riziky používání internetu a se způsoby, jak tato rizika minimalizovat. 

Škola také aktivně spolupracuje s dobrovolnickým centrem Spektrum o. s., které se realizuje v Kroměřížské nemocnici nebo v Klokánku (Fond ohrožených dětí), případně též rozvíjí dobré vztahy s Centrem pro seniory. 

Vzhledem k oborovému zaměření školy je její aktivita směřována především na zdravý vývoj člověka, a to nejen ve sféře fyzické, nýbrž i sociální.