Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Specifika ošetřovatelské péče v paliativní péči

SPECIFIKA OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PALIATIVNÍ PÉČI

Název vzdělávací akce

Specifika ošetřovatelské péče v paliativní péči

Typ vzdělávací akce

Certifikovaný kurz (akreditace)

Získaná kvalifikace

Všeobecná sestra, dětská sestra, porodní asistentka se zvláštní odbornou způsobilostí

Získané kompetence

Zvláštní odborná způsobilost v poskytování paliativní péče při uspokojování potřeb těžce nemocných pacientů v terminální fázi nemoci a terminálním stavu.

Uplatnění

V zařízeních zdravotnických a sociálních služeb, ve stacionářích, v ambulantních a lůžkových pracovištích hospicové péče.

Počet účastníků

15

Forma studia

prezenční

Délka studia

80 hodin, z toho 40 hodin praxe

Organizace studia

Studium probíhá dvakrát týdně v odpoledních hodinách (15:20 – 19:25), obvykle v úterý a ve čtvrtek

Kritéria pro přijetí

  • Úspěšné ukončení kvalifikačního studia v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka.
  • Zdravotní způsobilost k výkonu zdravotnického povolání.

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška (teoretická a praktická část)

Doklad o ukončení

Certifikát o získání zvláštní odborné způsobilosti

Termín zahájení

15. 10. 2024

Cena

6 000 Kč

Přihlášky lze zasílat průběžně on-line, uchazeči jsou zařazování podle pořadí přijatých přihlášek.

Přihláška

On-line přihláška

Přihláška na Vámi vybraný kurz bude zaevidovaná až po zaplacení nevratné zálohy ve výši 1.000 Kč (administrativního poplatku) na účet školy
č. 16439691/0100. Do poznámky uveďte jméno, příjmení a název kurzu. Částka bude odečtena od celkové ceny kurzu při jeho zahájení.

Další informace

Mgr. Lucie Skácelíková, MBA

TEL: 605 236 279

e-mail: skacelikova.l@szskm.cz