Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přihlašování k maturitní zkoušce

Přihlašování k maturitní zkoušce probíhá zvlášť pro jarní a zvlášť pro podzimní zkušební období.

Přihlašování pro jarní zkušební období

Přihlášku k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období je třeba odevzdat řediteli školy do 1. prosince 2023.

Formulář přihlášky obdrží každý žák maturitního ročníku v listopadu daného školního roku. Žák formulář vyplní a odevzdá nejpozději 1. prosince 2023, a to včetně platného doporučení školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Vyplněná přihláška bude zaevidována do centrálního registru. Žák poté obdrží Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, a to nejpozději do 20. prosince 2023. Výpis z přihlášky žák důkladně zkontroluje a případné nesrovnalosti ve výpisu oznámí do 5 dnů řediteli školy.

 

Přihláška ke stažení

 

Přihlašování pro podzimní zkušební období

Přihlášku k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období je třeba odevzdat řediteli školy do 26. června 2023.

Formulář přihlášky obdrží každý žák maturitního ročníku v květnu daného školního roku. Žák formulář vyplní a odevzdá nejpozději 26. června 2023. Doporučení školského poradenského zařízení je platné z jarního zkušebního období. Vyplněná přihláška bude zaevidována do centrálního registru. Žák poté obdrží Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, a to nejpozději do 5. července 2023. Výpis z přihlášky žák důkladně zkontroluje a případné nesrovnalosti ve výpisu oznámí do 5 dnů řediteli školy.

 

Přihláška ke stažení