Management školy

ředitelka

PhDr. Ludmila Hanáková

Ředitelka školy

Telefon: 577 002 251
Mobil: 774 892 891
E-mail: reditel@szskm.cz
Kancelář č. 155

Zástupkyně ředitele

Mgr. Jana Kopúnová

Zástupkyně ředitelky

Telefon: 577 002 252
Mobil: 739 097 577
E-mail: zastupce1@szskm.cz
Kancelář č. 156

Zástupkyně ředitele

Mgr. Hana Kovářová

Vedoucí praktického vyučování

Telefon: 577 002 253
Mobil: 774 892 891
E-mail: zastupce2@szskm.cz
Kancelář č. 157