Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Rehabilitační ošetřování v práci ošetřovatele

Název vzdělávací akce

Rehabilitační ošetřování v práci ošetřovatele

Typ vzdělávací akce

Inovační kurz

Získaná kvalifikace

Ošetřovatel s odbornou způsobilostí k výkonu vymezených činností rehabilitačního ošetřování 

Získané kompetence

Odborná způsobilost pro výkon vymezených činností rehabilitačního ošetřování u pacientů se sníženou soběstačností.

Uplatnění

  • v lůžkových zdravotnických zařízeních nebo v ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných apod.
  • v zařízeních sociálních služeb - ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích

Počet účastníků

15

Forma studia

Prezenční

Délka studia

45 hodin, z toho 21 hodin odborné praxe pod vedením školitelů

Organizace studia

Studium probíhá 2x v týdnu v odpoledních hodinách
(15.20 – 19.25), obvykle v pondělí a ve středu

Kritéria pro přijetí

  • způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
  • zdravotní způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ošetřovatel

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška (teoretická a praktická část)

Doklad o ukončení

Osvědčení o úspěšném absolvování

Termín zahájení

07. 10. 2024

Cena

4 500 Kč

Přihláška

Přihlášky lze zasílat průběžně online, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek.

Online přihláška

Přihláška na Vámi vybraný kurz bude zaevidovaná až po zaplacení nevratné zálohy ve výši 1.000 Kč (administrativního poplatku) na účet školy č. 16439691/0100. Do poznámky uveďte jméno, příjmení a název kurzu. Částka bude odečtena od celkové ceny kurzu při jeho zahájení.
 

Další informace

Mgr. Lucie Skácelíková
tel.: 605 236 279, e-mail: skacelikova.l@szskm.cz