Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 4 nebo 5 povinných zkoušek:

  1. Zkouška z českého jazyka a literatury 
  2. Zkouška z cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části
  3. Zkoušky z dalších 2 - 3 předmětů, které v souladu s rámcovým vzdělávacím programem stanovuje škola:

Pro obor Zdravotnický asistent jsou stanoveny 3 zkoušky:  

-       Zkouška z psychologie a komunikace

-       Zkouška z teorie ošetřovatelství

-       Zkouška z učební praxe

Pro obor Sociální činnost jsou stanoveny 3 zkoušky:

-       Zkouška z psychologie a komunikace

-       Zkouška ze sociální péče

-       Zkouška z učební praxe

Každý žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat kromě povinných zkoušek i 2 nepovinné profilové zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy a témat těchto zkoušek stanovuje ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části.

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek

Parametry zkoušek profilové části

Maturitní témata

Maturitní témata pro obor Zdravotnický asistent denní a večerní forma studia
POVINNÉ ZKOUŠKY Maturitní předměty Forma zkoušky Maturitní témata
Společná část MZ Profilová část MZ
Český jazyk a literatura

didaktický test

písemná práce
ústní zkouška

školní seznam literárních děl

Cizí jazyk

didaktický test

písemná práce
ústní zkouška

Anglický jazyk
Ruský jazyk

Matematika didaktický test --- ---
Teorie ošetřovatelství --- ústní zkouška maturitní témata
Psychologie a komunikace --- ústní zkouška maturitní témata
Učební praxe --- praktická zkouška maturitní témata

 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY Předměty Forma zkoušky Maturitní témata
Společná část MZ Cizí jazyk

didaktický test

---

Matematika didaktický test ---
Matematika rozšiřující didaktický test ---
Profilová část MZ

Cizí jazyk

písemná práce
ústní zkouška

Anglický jazyk

Ruský jazyk

Matematika písemná zkouška maturitní témata

 

Maturitní témata pro obor Sociální činnost denní forma studia
POVINNÉ ZKOUŠKY Maturitní předměty Forma zkoušky Maturitní témata
Společná část MZ Profilová část MZ
Český jazyk a literatura

didaktický test

písemná práce
ústní zkouška

školní seznam literárních děl

Cizí jazyk

didaktický test

písemná práce
ústní zkouška

maturitní témata

Matematika didaktický test --- ---
Sociální péče --- ústní zkouška maturitní témata
Psychologie a komunikace --- ústní zkouška maturitní témata
Učební praxe --- praktická zkouška maturitní témata

 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY Předměty Forma zkoušky Maturitní témata
Společná část MZ Cizí jazyk

didaktický test

---

Matematika didaktický test ---
Matematika rozšiřující didaktický test ---
Profilová část MZ

Cizí jazyk

písemná práce
ústní zkouška

maturitní témata

Matematika písemná zkouška maturitní témata

 

 

Školní seznam literárních děl

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části

• Český jazyk a literatura
• Cizí jazyk
• Učební praxe
• Psychologie a komunikace
• Teorie ošetřovatelství
• Sociální péče