Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 4 nebo 5 povinných zkoušek:

 1. Zkouška z českého jazyka a literatury 
 2. Zkouška z cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části
 3. Zkoušky z dalších 2 – 3 předmětů, které v souladu s rámcovým vzdělávacím programem stanovuje škola:

 

Pro obor Praktická sestra jsou stanoveny 3 zkoušky:

    • Zkouška z psychologie a komunikace
    • Zkouška z ošetřovatelství
    • Zkouška z učební praxe

 

Pro obor Sociální činnost jsou stanoveny 3 zkoušky:

    • Zkouška z psychologie a komunikace
    • Zkouška ze sociální péče
    • Zkouška z učební praxe

 

Každý žák může v rámci profilové části maturitní zkoušky konat kromě povinných zkoušek i 2 nepovinné profilové zkoušky.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek včetně formy a témat těchto zkoušek stanovuje ředitel školy v souladu se školním vzdělávacím programem, a to nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky profilové části.

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek

Parametry zkoušek profilové části

Maturitní témata

Maturitní témata pro obor Praktická sestra, denní forma studia
POVINNÉ ZKOUŠKY Maturitní předměty Forma zkoušky Maturitní témata
Společná část MZ Profilová část MZ
Český jazyk a literatura

didaktický test

písemná práce
ústní zkouška

školní seznam literárních děl

Cizí jazyk

didaktický test

písemná práce
ústní zkouška

anglický jazyk

Matematika didaktický test --- ---
Ošetřovatelství --- ústní zkouška maturitní témata
Psychologie a komunikace --- ústní zkouška maturitní témata
Učební praxe --- praktická zkouška maturitní témata

 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY Předměty Forma zkoušky Maturitní témata
Společná část MZ Cizí jazyk

didaktický test

---

Matematika didaktický test ---
Matematika rozšiřující didaktický test ---
Profilová část MZ

Cizí jazyk

písemná práce
ústní zkouška

anglický jazyk

Matematika písemná zkouška maturitní témata

 

Maturitní témata pro obor Sociální činnost denní forma studia
POVINNÉ ZKOUŠKY Maturitní předměty Forma zkoušky Maturitní témata
Společná část MZ Profilová část MZ
Český jazyk a literatura

didaktický test

písemná práce
ústní zkouška

školní seznam literárních děl

Cizí jazyk

didaktický test

písemná práce
ústní zkouška

anglický jazyk

Matematika didaktický test --- ---
Sociální péče --- ústní zkouška maturitní témata
Psychologie a komunikace --- ústní zkouška maturitní témata
Učební praxe --- praktická zkouška maturitní témata

 

NEPOVINNÉ ZKOUŠKY Předměty Forma zkoušky Maturitní témata
Společná část MZ Cizí jazyk

didaktický test

---

Matematika didaktický test ---
Matematika rozšiřující didaktický test ---
Profilová část MZ

Cizí jazyk

písemná práce
ústní zkouška

anglický jazyk

Matematika písemná zkouška maturitní témata

 

 

Školní seznam literárních děl

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk, příloha č.1
Učební praxe
Psychologie a komunikace
Ošetřovatelství
Sociální péče
Matematika