Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Centrum zdraví

Propaguje zdravý životní styl všech generací již od roku 2007.

Aktivity připravuje koordinátorka a učitelky odborných předmětů ve spolupráci s žáky jednotlivých ročníků.

V letošním školním roce připravilo centrum zdraví edukační cyklus pro základní školy a pro širokou veřejnost pokračují i měření zdravotních ukazatelů (cukr a cholesterol v krvi, krevní tlak, BMI, dechové objemy, analýza tělesných tkání...).

K realizaci konkrétního programu se schází žákovské týmy v různém složení (podle stupně znalostí a dovedností, které konkrétní aktivita vyžaduje). Žákům všech ročníků se tak nabízí jedinečná možnost uplatnit své znalosti a dovednosti v reálném prostředí, tj. v přímém kontaktu s účastníky akcí.

Mezinárodní den ošetřovatelství

Tradičně (od roku 2001) organizuje Mezinárodní den ošetřovatelství, zdravotně preventivní aktivitu s regionálním přesahem. Bohatý program této celodenní akce je zaměřen na prevenci civilizačních onemocnění, poskytuje aktuální a zajímavé informace o zdraví a zásadách jeho udržování, nabízí orientační vyšetření řady zdravotních ukazatelů, ukázky první pomoci apod.

 

Je dlouholetým partnerem řady institucí, organizací a profesionálních zařízení zaměřujících se na zdraví a kvalitu života populace.

Spolupracuje při organizování sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit, kde žáci pod pedagogickým a odborným vedením působí jako asistenti během kontaktu s osobami se zdravotním znevýhodněním, spolupracují při zajišťování zdravotnického dozoru, prezentují své znalosti a dovednosti v rámci edukačních programů partnerských organizací a podílejí se na zdravotně preventivních akcích zaměřených na jednotlivé skupiny populace. 

"Denně děláme jednu ze dvou věcí - buď upevňujeme své zdraví, nebo podporujeme nemoc."

-  Adelle Davisová, americká aktivistka a spisovatelka (1904–1974)