Zdravý úsměv

Zdravý úsměv jako dlouhodobá aktivita SZŠ Kroměříž je zdravotně preventivní program, který je zaměřený na děti předškolního věku. Cílem projektu je naučit děti v mateřských školách správné technice čištění chrupu, obecné péči o orální zdraví, napomoci ke vzniku celoživotního návyku spojeného s čištěním zubů, podle možností ovlivnit i rodiče dětí tím, že se správný postup naučí, pochopí jeho význam a budou v čištění chrupu a ochraně orálního zdraví své děti podporovat.

Projekt Zdravý úsměv

Tento projekt je rozpracován do 6 výukových lekcí, V těchto lekcích se děti teoreticky i prakticky učí péči o svůj chrup. K dispozici jsou různé pomůcky – pracovní listy (slouží jako omalovánky a jsou zaměřeny tematicky), modely zubů, plakáty, plyšová zvířátka se zabudovaným modelem chrupu. Také děti při každé lekci obdrží motivační dárky se zaměřením na ústní hygienu – zubní kartáčky, zubní pasty, obrázky, bonbónky s motivem zoubku šetřící chrup, omalovánky, říkanky atd. Na škole probíhá tento projekt již od školního roku 2001/2002. Zaměřujeme se na kroměřížské MŠ.

Témata lekcí:

  1. lekce – Výchova k ústní hygieně
  2. lekce – Anatomie – stavba zubu, typy zubů
  3. lekce – Výživa – jídelníček
  4. lekce – Vznik zubního kazu
  5. lekce – Úloha fluoridů v prevenci
  6. lekce – Závěrečné cvičení dětí – opakování