Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Praktická první pomoc

K historii naší školy patří kroužek první pomoci. Žáci se učí poskytovat první pomoc v terénu, pracovat s odbornými pomůckami a vybavením, které mají dostupné, nebo s pomůckami, které mají běžně po ruce. Každý člověk by si měl umět i kreativně poradit, a zvláště pak budoucí zdravotník. Naši žáci se pravidelně učí získávat nové dovednosti, kde ošetřují zranění, jako jsou například úrazy v domácnosti (drobné krvácení nebo poranění), přes větší zranění, jako jsou zlomeniny, popáleniny, pády z výšky s poraněním páteře a míchy, až přes úrazy, kde je člověk náhle ohrožen na životě (infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, anafylaktický šok, hypoglykemie, bezvědomí, dušnost). Nesmíme zapomenout ani na mimořádné události, kde je více zraněných, a na kardiopulmonální resuscitaci.

První pomoc - soutěž

K nácviku praktických dovedností využíváme odbornou učebnu první pomoci, která je vybavená právě odbornými pomůckami, s kterými se žáci setkají ve své praxi ve zdravotnickém zařízení nebo v terénu. Dále využíváme pro nácvik prostory v okolí školy a okolní terén. Nejvíce zajímavou činností pro žáky je počítačový model, který nám vyhodnotí, jak kvalitně dokážete provést kardiopulmonální resuscitaci, protože to je v reálném životě pro záchranu člověka velmi důležité. Mezi další pomůcky patří defibrilátor, kardiopumpa, ambuvak, vakuové dlahy, krční límce, páteřní scoop rám k transportu postiženého a další. Během výuky žáci spolupracují se svými staršími spolužáky, od kterých se mohou mnohému přiučit, a také navazují nové kamarádské vztahy.
Každým rokem spolu s žáky pomáháme s organizací školní soutěže v první pomoci pro naše první ročníky. Účastníme se celostátní soutěže s mezinárodní účastí v poskytování první pomoci, například ve Lhotce u Mělníka, v Brně, v Mladých Bříštích u Jihlavy, kde bojujeme o co nejlepší umístění s družstvy jiných SZŠ, nebo se vydáme i do zahraničí, kde se konají soutěže na Slovensku nebo v Maďarsku. Pro zpestření aktivit našeho kroužku využíváme spolupráce s Českým červeným křížem, Klubem seniorů v Kroměříži, s městem Kroměříž, Dětským domovem Kroměříž a ZŠ.

 

Termín: pátek 7:00 – 7:45

Vyučující:

  • Mgr. Eva Dobroslávková
  • Mgr. Hana Kovářová