Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Katetrizace močového měchýře u muže

Název vzdělávací akce  Katetrizace močového měchýře u muže (akreditace)
Typ vzdělávací akce Certifikovaný kurz
Získaná kvalifikace Katetrizace močového měchýře u mužů na základě indikace lékaře
Získané kompetence Absolvent kurzu získá způsobilost provádět katetrizace močového měchýře u mužů na základě indikace lékaře, bez odborného dohledu a bez indikace pečovat o zavedené močové katetry pacientů všech věkových kategorií, včetně provádění výplachů močového měchýře a provádět komplexní ošetřovatelskou péči o nemocné využívající metodu čisté intermitentní katetrizace.   Absolvent kurzu bude dále oprávněn edukovat a poskytovat základní poradenství nemocnému a jeho blízkým v souvislosti s močovou katetrizací. Kompetence jsou přesně vymezeny vyhláškou č. 55/2011
o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Uplatnění
  • v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči,
    v léčebnách dlouhodobě nemocných apod.·
  • v zařízeních sociálních služeb ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích
Počet účastníků 14
Forma studia Prezenční
Délka studia 36 hodin, z toho 16 hodin praxe
Organizace studia Studium probíhá 1x - 2x v týdnu v odpoledních hodinách
(15.00 – 19.05),  obvykle v pondělí ev. ve středu
Kritéria pro přijetí
  • úspěšné ukončení kvalifikačního studia v oboru všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář podle zákona č. 96/2004 Sb.
Způsob ukončení Závěrečná zkouška (teoretická a praktická část)
Doklad o ukončení Osvědčení
Termín zahájení 19. 9. 2022
Cena 3.600,-
Přihláška Přihlášky lze zasílat průběžně, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek Přihláška on-line
Další informace Mgr. Lucie Skácelíková
Tel:  605 236 279 , e-mail: skacelikova.l@szskm.cz , kurzy@szskm.cz