Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Katetrizace močového měchýře u muže

Název vzdělávací akce  Katetrizace močového měchýře u muže (akreditace)
Typ vzdělávací akce Certifikovaný kurz
Získaná kvalifikace Katetrizace močového měchýře u mužů na základě indikace lékaře
Získané kompetence Absolvent kurzu získá způsobilost provádět katetrizace močového měchýře u mužů na základě indikace lékaře, bez odborného dohledu a bez indikace pečovat o zavedené močové katetry pacientů všech věkových kategorií, včetně provádění výplachů močového měchýře a provádět komplexní ošetřovatelskou péči o nemocné využívající metodu čisté intermitentní katetrizace.   Absolvent kurzu bude dále oprávněn edukovat a poskytovat základní poradenství nemocnému a jeho blízkým v souvislosti s močovou katetrizací. Kompetence jsou přesně vymezeny vyhláškou č. 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
Uplatnění
  • v lůžkových i ambulantních zdravotnických zařízeních nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči,
    v léčebnách dlouhodobě nemocných apod.
  • v zařízeních sociálních služeb ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích
Počet účastníků 14
Forma studia Prezenční
Délka studia 36 hodin, z toho 16 hodin praxe
Organizace studia Studium probíhá 1x  2x v týdnu v odpoledních hodinách (15:00–19:05), obvykle v pondělí, ev. ve středu.
Kritéria pro přijetí
  • úspěšné ukončení kvalifikačního studia v oboru všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář podle zákona č. 96/2004 Sb.
Způsob ukončení Závěrečná zkouška (teoretická a praktická část)
Doklad o ukončení Osvědčení
Termín zahájení 02. 10. 2024
Cena 4 000 Kč
Přihláška

Přihlášky lze zasílat průběžně online, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek.

Online přihláška

Přihláška na Vámi vybraný kurz bude zaevidovaná až po zaplacení nevratné zálohy ve výši 1.000 Kč (administrativního poplatku) na účet školy č. 16439691/0100. Do poznámky uveďte jméno, příjmení a název kurzu. Částka bude odečtena od celkové ceny kurzu při jeho zahájení.
 
Další informace Mgr. Lucie Skácelíková
Tel: 605 236 279, 577 002 250, e-mail: skacelikova.l@szskm.cz , kurzy@szskm.cz