Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Kurz první pomoci pro laickou veřejnost

Název vzdělávací akce

První pomoc pro laickou veřejnost

Typ vzdělávací akce

Kurz

Získaná kvalifikace

Absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti poskytování první pomoci u dětí a dospělých v případech náhlých úrazových i neúrazových stavů, včetně životu ohrožujících.

Získané kompetence

Absolvent kurzu je připraven zasáhnout v případě náhlé poruchy zdraví nebo zajistit prevenci rozvoje komplikací.

Uplatnění

Kurz je vhodný pro jednotlivce i skupiny, kteří se chtějí naučit či zdokonalit v technikách poskytování laické první pomoci.

Počet účastníků

Maximálně 10

Forma studia

Prezenční

Délka studia

8 hodin

Organizace studia

Studium probíhá zpravidla v odpoledních hodinách (15:00–19:55), v případě skupinové zakázky dle dohody a možností objednavatele.

Místo konání

Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261, 767 01 Kroměříž

Kritéria pro přijetí

Nejsou stanovena.

Způsob ukončení

Ověření znalostí a praktických dovedností na modelových situacích

Doklad o ukončení

Osvědčení o absolvování

Termín konání

12.02. 2025

Cena kurzu

650 Kč

Přihláška

Přihlašovat se lze průběžně online, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek.

Online přihláška

Další informace

Mgr. Lucie Skácelíková
Tel. 605 236 279, e-mail: kurzy@szskm.cz