Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Školní rok 2023–2024

UNESCO – činnost školy ve školním roce 2023/24

Ve dnech 24. – 26. 9. 2023 se naše škola zúčastnila 29. Valného shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO, které se konalo v multifunkční hale GONG v rámci areálu Dolní Vítkovice Ostrava.

Hostitelskou školou se v letošním roce stala Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, která si pro účastníky zasedání přichystala zajímavý a bohatý doprovodný program vyhlídkové věže BOLT TOWER či okružní jízdu za krásami Ostravy s průvodcem.

Mezi hlavní body programu patřilo schválení charty platné na další tři roky, volby do koordinačního týmu a vyhlášení nových témat v rámci Týdne škol UNESCO pro letošní školní rok. Těmito tématy byla:

  1. Voda
  2. 200. výročí narození Bedřicha Smetany
  3. Hate speech a mediální komunikace

Rozhodli jsme se, že naše škola v aktuálním školním roce doplní svou výuku aktivitami, které budou navázány na všechna tři témata. Odbornému zaměření naší školy je přirozeně zcela nejbližší téma „Voda“.

téma: VODA

Žáci prvních a druhých ročníků se v průběhu ledna 2024 zapojili do fotografické soutěže s názvem Chemie objektivem, která je každoročně vyhlašována SOŠ a Gymnáziem Staré Město. Letošním příhodným tématem byla právě voda. Konkrétně bylo téma specifikováno takto: „VODA, základní podmínka života, všechny její podoby, související problematiky i technologie".

  • Přednáška Co jíst a nejíst? (a také pít a nepít)

V únoru 2024 si žákyně třídy 3. A připravily ve spolupráci s Mgr. Věrou Koščovou osvětovou přednášku pro žáky základních škol. Jejím tématem byla zdravá výživa a zdravý životní styl. Součástí programu tedy bylo mj. objasnění složení tzv. zdravého talíře a doporučení, jaké přijaté tekutiny jsou pro organismus vhodné. Žáci si také nechali změřit množství vody v  těle, a to za pomoci speciálního přístroje, který má škola k dispozici.

Žáci prvního ročníku absolvovali v březnu 2024 exkurzi po ČOV v Kroměříži. Prohlédli si celý areál čističky (nátok, česlovna, usazovací a dosazovací nádrže, konečný výtok čisté vody) a s pracovníky hovořili o fázích, podmínkách procesu čištění a také o tom, co do odpadní vody patří a co nikoliv.

Žáci prvních ročníků v květnu 2024 absolvovali kurzy vodního záchranářství na krytém plaveckém bazénu v Kroměříži. Po hodinová teoretické výuce MUDr. Michala Plintoviče, který žákům objasnil příčiny tonutí, mechanismy tonutí ve sladké a slané vodě a popsal jim také základní principy první pomoci, následovala praktická část na vodní ploše. Zde si žáci mohli vyzkoušet, jak zachránit tonoucího ve vodě, jak dopomoci unavenému plavci a jak lze nejlépe vytáhnout tonoucího z vody.

V květnu 2024 se žáci druhých ročníků oboru Praktická sestra vydali za léčivými minerálními prameny do lázní Luhačovice, aby se seznámili s principy balneoterapie. A voda je skutečně provázela na každém kroku, neboť celý den pršelo. Paní Mgr. Varaďová, pracovnice lázní, žáky seznámila s významem a systémem lázeňské péče a vzala je také do inhalatoria, kde byli přítomni inhalační proceduře. V balneoterapeutické části exkurze si poté prohlédli prostory, v nichž probíhají celotělové i částečné koupele. Hlavní sestra ozřejmila princip účinku minerálních vod na pokožku a oběhový systém. Exkurze byla také doplněna o prohlídku Jurkovičova domu a nově zrekonstruovaných Slunečních lázní.

téma: 200. Výročí narození BEDŘICHA SMETANY

V červnu 2024 se žáci prvních a druhých ročníků vydali na návštěvu Litomyšle, rodného města skladatele Bedřicha Smetany, u nějž si letos připomínáme dvousetleté výročí narození. Na červen jsme čekali ze dvou důvodů. Tím prvním byla skutečnost, že se zde právě v červnu koná hudební festival Smetanova Litomyšl, jehož atmosférou je město nevyhnutelně nasáklé. Tím druhým byla skutečnost, že 8. června slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný rodný byt tohoto hudebního génia. S průvodcem se žáci vydali také po Smetanových stopách v Litomyšli a závěrem navštívili renesanční zámek, kde hrál Smetana poprvé před panstvem na klavír, neboť jeho otec byl sládkem v panských službách Valdštejnů.

Žáci druhého ročníku oboru Sociální činnost se společně s Mgr. Jitkou Kučerovou věnovali tvorbě nástěnky na počest výročí Bedřicha Smetany. Projekt byl oživen použitím širokého spektra výtvarných metod. Ústřední osu nástěnky tvoří látka představující sílící a divoce meandrující Vltavu, na niž jsou navázány osobní a tvůrčí milníky skladatele. Vltava poté přirozeně ústí do vrcholného Smetanova díla, cyklu šesti symfonických básní Má vlast. Pomocí načtení QR kódů umístěných na notách si žáci mohou poslechnout slavné skladatelovy melodie.

téma: HATE SPEECH A MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE

Žáci prvního ročníku oboru Sociální činnost se v rámci předmětu Občanská nauka v červnu 2024 zamysleli nad tématy spojenými s mediální výchovou. Prostřednictvím vytvořených prezentací na daná témata seznamovali své spolužáky s reklamou a jejím etickým kodexem, nechvalně známým fenoménem hate speech a jeho úlohou ve společnosti, s problematikou dezinformací. Cílem vyzdvižení tohoto tématu byla především skutečnost, že hodnota pravdivé informace se v dnešní společnosti v poslední době stává díky mediálním klamům více a více ohroženější.

 

V příštím školním roce 2024/2025 bude výroční 30. Valné shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO probíhat ve dnech 23. – 24. 9. 2024 v Jindřichově Hradci. Zde také budou stanovena témata pro nový školní rok.

 

Mgr. Patrik Dudek

školní koordinátor ASPnet UNESCO