Provozní zaměstnanci

Funkce Jméno E-mail Telefon
Ekonomka Stratilová Martina ekonom@szskm.cz 577 002 254
Referentka Mikšíková Ivana sekretariat@szskm.cz 577 002 250
Pracovník knihovny Macíčková Lenka macickova.l@szskm.cz 577 002 265
Organizace kvalifikačních kurzů Skácelíková Lucie, Mgr. kurzy@szskm.cz 577 002 267, 605 236 279
Administrativní pracovnice Nováková Adéla novakova.a@szskm.cz 577 002 250
Uklízečky

Holcová Hana
Přecechtělová Ivana
Sýkorová Martina

  577 002 250
Školník Zubík Petr zubik.p@szskm.cz 577 002 255