Přijímací řízení

  • 3. Listopad 2017 - 9:42

Ředitel školy  do 31. ledna  2019 vyhlásí první kolo přijímacího řízení pro obory vyučované na škole, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V tomto termínu ředitel školy stanoví a zveřejní:

  • jednotná kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v 1. kole přijímacího řízení do příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání (denní, dálková, večerní, distanční, kombinovaná).
  • předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a forem vzdělávání
  • rozhodnutí ředitele střední školy o konání školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání v rámci přijímacího řízení rozhodl

Rozhodne-li ředitel střední školy o konání školní přijímací zkoušky, zašle uchazeči nejpozději 14 dnů před jejím konáním pozvánku k přijímací zkoušce. Součástí pozvánky k přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce jsou informace o požadavcích na tyto zkoušky, předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovené ředitelem školy.


Související články