Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přijímací řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku střední školy

Platná legislativa

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školský zákon, v platném znění;
 • vyhláška č. 442/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři;
 • nařízení vlády č. 2011/2010 Sb., nařízení vlády o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Počet přijímaných uchazečů

Do oboru Praktická sestra/ 53 41-M/03 bude přijato: 60 žáků

Do oboru Sociální činnost/ 75-41-M/01 bude přijato: 25 žáků

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení. Skládá se ze dvou písemných testů: z testu z českého jazyka a literatury a testu z matematiky.

Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky trvá 70 minut.

Uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, ve dvou termínech.

Jednotnou přijímací zkoušku organizuje a vyhodnocuje státní agentura CERMAT ve spolupráci se školou. Žádná další zkouška, talentová ani školní se v rámci přijímacího řízení nekoná.

U uchazeče, jehož žádosti o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury bylo vyhověno, je jednotná přijímací zkouška nahrazena 20minutovým rozhovorem k prokázání znalostí z českého jazyka v míře, která je nezbytná pro vzdělávání na střední škole.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

 

          Jednotná přijímací zkouška

Pozvánka k přijímací zkoušce

Ředitelka školy zašle uchazečům nejpozději 14 dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky pozvánku k přijímací zkoušce.

Příprava k přijímací zkoušce

K jednotné přijímací zkoušce lze využít doporučení, která společnost CERMAT uvádí na https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prijimacky-bez-obav .

Z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy vycházejí také všechny přípravné materiály společnosti SCIO, které lze k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku také využít.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Praktická sestra

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Sociální činnost

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Podle výsledků dosažených při přijímacím řízení bude stanoveno pořadí uchazečů. Celkové hodnocení uchazeče se vypočítá jako součet bodů získaných v hlavních kritériích. Nejvíce je možno získat 140 bodů. 

Hlavní kritéria přijímacího řízení:

1. Výsledek jednotné přijímací zkoušky, max. 100 bodů

2. Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, max. 40 bodů

Vyhlášení výsledků 1. kola příjímacího řízení

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Praktická sestra

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Sociální činnost

Vyhlášení výsledků 2. kola příjímacího řízení

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Sociální činnost

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Sociální činnost

 

Přijímací řízení do 1. ročníku vyšší odborné školy

Platná legislativa

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školský zákon, v platném znění;
 • vyhláška č. 442/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři;
 • nařízení vlády č. 2011/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • vyhláška č. 10/2005 Sb. o vyšší, odborném vzdělávání.

Počet přijímaných uchazečů

Do oboru Diplomovaná všeobecná sestra 53 – 41- N/1. bude přijato: 30 studentů

Kritéria přijímacího řízení

Hlavní kritérium

Součet průměrného prospěchu v 1. pololetí 4. ročníku střední školy a průměrného prospěchu               u maturitní zkoušky.

Uchazeči budou seřazeni podle součtu obou průměrů zaokrouhlených na dvě desetinná místa. Přijato bude prvních 30 uchazečů s nejlepším průměrem prospěchů.

Vedlejší kritéria

 1. Lepší průměrný prospěch u maturitní zkoušky
 2. Lepší průměrný prospěch na vysvědčení ve druhém pololetí 4. ročníku střední školy
 3. Los

Vedlejší kritéria budou uplatněna pouze v situaci, kdy dva a více uchazečů získá v hlavních kritériích shodný průměr prospěchů.

1. kolo přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra

Výsledky 1. kola příjímacího řízení

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra

2. kolo přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra           

Výsledky 2. kola příjímacího řízení

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra

3. kolo přijímacího řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra           

Výsledky 3. kola příjímacího řízení

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra