Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Ošetřovatel

Název vzdělávací akce 

Ošetřovatel (akreditace)

Typ vzdělávací akce

Kvalifikační  kurz

Získaná kvalifikace

Ošetřovatel

Získané kompetence

Absolvent kurzu je připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech. Kompetence jsou přesně vymezeny v § 37 Vyhlášky č. 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Uplatnění

  • ve zdravotnických zařízeních, zejména v nemocnicích neboošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných apod.

  • v zařízeních sociálních služeb - ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích

Počet účastníků

24

Forma studia

Prezenční

Délka studia

710 hodin, z toho 310 hodin praxe

Organizace studia

Studium probíhá 2x v týdnu v odpoledních hodinách (15:00–19:55), obvykle v úterý a ve čtvrtek

Kritéria pro přijetí

  • dosažení 18 let věku

  • zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením

  • ukončení tříletého učebního oboru nebo středního vzdělávání

  • mravní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů

  • zdravotní průkaz - předložit před zahájením praktické části kurzu

  • potvrzení o očkování proti hepatitidě B - předložit před zahájením praktické části kurzu

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška (teoretická a praktická část)

Doklad o ukončení

Osvědčení

Termín zahájení

5. 9. 2024

Cena

18 500 Kč 

Přihláška

Přihlášky lze zasílat průběžně online, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek.

Online přihláška

Přihláška na Vámi vybraný kurz bude zaevidovaná až po zaplacení nevratné zálohy ve výši 1.000 Kč (administrativního poplatku) na účet školy č. 16439691/0100. Do poznámky uveďte jméno, příjmení a název kurzu. Částka bude odečtena od celkové ceny kurzu při jeho zahájení.

Přjímáme přihlášky pro náhradníky.

Online přihláška pro náhradníky 

Další informace

Mgr. Lucie Skácelíková

Tel: 577 002 251, 605 236 279 , e-mail: kurzy@szskm.cz