Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Rehabilitační ošetřování

Název vzdělávací akce  Rehabilitační ošetřování (akreditace)
Typ vzdělávací akce Certifikovaný kurz
Získaná kvalifikace Všeobecná sestra/ dětská sestra/ porodní asistentka se specializovanou způsobilostí
Získané kompetence Specializovaná způsobilost pro výkon úzce vymezených zdravotnických činností u pacientů s indikací rehabilitačního ošetřování pacientů se sníženou soběstačností.
Uplatnění
  • v lůžkových zdravotnických zařízeních nebo v ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných apod.
  • v zařízeních sociálních služeb – ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích apod.
Počet účastníků 15
Forma studia Prezenční
Délka studia 45 hodin, z toho 23 hodin praxe
Organizace studia Studium probíhá dvakrát týdně v odpoledních hodinách (15:20–19:25), obvykle v pondělí a ve středu.
Kritéria pro přijetí
  • úspěšné ukončení kvalifikačního studia v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka
  • zdravotní způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
Způsob ukončení Závěrečná zkouška (teoretická a praktická část)
Doklad o ukončení Certifikát o získání specializované způsobilosti
Termín zahájení 18. 11. 2024
Cena 4 500 Kč
Přihláška

Přihlášky lze zasílat průběžně online, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek.

Online přihláška

Přihláška na Vámi vybraný kurz bude zaevidovaná až po zaplacení nevratné zálohy ve výši 1.000 Kč (administrativního poplatku) na účet školy č. 16439691/0100. Do poznámky uveďte jméno, příjmení a název kurzu. Částka bude odečtena od celkové ceny kurzu při jeho zahájení.
 
Další informace Mgr. Lucie Skácelíková
Tel: 605 236 279, e-mail: skacelikova.l@szskm.cz