Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přijímací řízení - otázky

1)    Od 1. ledna 2024 platí novela školského zákona, která upravuje přijímací řízení včetně přihlášek?

 

2) Kdy a komu je třeba přihlášku odevzdat?

 • Přihlášku odešlete do 20. února 2024
 • Škola preferuje elektronickou přihlášku

 

3) Musí přihláška ke studiu obsahovat potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu?

 • ANO, musí.
 • Bližší podmínky zdravotní způsobilosti viz níže.

Konkrétní zdravotní stav uchazeče posoudí jeho registrující praktický lékař v souladu s platnou legislativou.

 

4) Mohu přihlášku ke studiu odeslat poštou?

 • Ano. Je to jedna z možností.

 

5) Může se ke studiu na střední zdravotnické škole přihlásit žák se specifickou poruchou učení?

 • Ano, může.

 

6) Může se ke studiu přihlásit žák se smyslovou vadou nebo s jiným zdravotním handicapem?

 • Ano. Onemocnění, vada či jiné zdravotní znevýhodnění nesmí však být v rozporu s podmínkami zdravotní způsobilosti, viz níže.

 

7) Podle jakých kritérií budou žáci u přijímacího řízení hodnoceni?

 • Přijímací řízení je proces, který obsahuje mimo jiné také přijímací zkoušku. Kromě přijímací zkoušky je součástí přijímacího řízení ještě:

- zhodnocení výsledků vzdělávání, resp. průměru známek na vysvědčení z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ a z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ.

 

8) Jak bude vypadat přijímací zkouška?

 • Přijímací zkouška bude obsahovat centrálně zadávané jednotné testy z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testování proběhne hromadně ve dvou řádných termínech: 12. dubna a 15. dubna 2024,  a ve dvou náhradních termínech: 29. dubna a 30. dubna 2024. U zkoušky žák obdrží vždy dva formuláře: testový sešit (obsahuje zadání úloh) a záznamový arch pro zápis řešení. Délka testování je určena takto: 60 minut na test z českého jazyka a 70 minut na test z matematiky. Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek (doporučení školského poradenského zařízení) stanoví ředitelka délku testování v souladu s doporučením, které bylo přiloženo k přihlášce.

 

9) Obdrží uchazeči o přijetí od školy pozvánku na přijímací zkoušky?

 • Ano. Pozvánku zašle ředitelka školy nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky budou i požadavky na přijímací zkoušku, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a stanovená kritéria přijímacího řízení.

 

10) Nabízíte přípravné kurzy?

 • ANO – přípravné kurzy budeme organizovat, a to od února 2024. V rámci přípravného kurzu nabízíme 12 hodin výuky matematiky a 12 hodin českého jazyka a literatury. Na přípravný kurz je možné se přihlásit prostřednictvím školního webu.
 • Pro aktuální informace doporučujeme sledovat webové stránky školy nebo být v kontaktu s pracovníkem pro informace (Mgr. Jana Kopúnová, tel.: 577 002 250, 739 097 577, email: zastupce1@szskm.cz).

 

11) Existuje příprava uchazečů na Jednotnou přijímací zkoušku?

 • Ano. Užitečné odkazy:
  • Ilustrační testy nabízené centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání v loňském školním roce jsou ke stažení na: prijimacky.cermat.cz.
  • Nová aplikace TAU (trénuj a uč se) určená k procvičování testů a úloh: tau.cermat.cz  

 

12) Co znamená zdravotní způsobilost ke vzdělávání?

Jde o posudek od registrujícího praktického lékaře, že uchazeč netrpí onemocněním nebo zdravotními obtížemi, které jsou neslučitelné se studovaným oborem – seznam konkrétních podmínek pro obor praktická sestra uvádí nařízení vlády 211/2010 Sb.:

Pro studium oboru vzdělání Praktická sestra a Sociální činnost nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící ZEJMÉNA:

 • prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu;
 • prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin;
 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit kontakt s alergizujícími látkami;
 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit dráždivé a alergizující látky;
 • prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž;
 • přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování;
 • prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity;
 • prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny;
 • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.