Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přijímací řízení - otázky

1) Kde si mohu vyzvednout přihlášku, jak ji správně vyplnit?

K přihlašování použijte pouze oficiální tiskopis (SEVT)

2) Kdy a komu je třeba přihlášku odevzdat?

 • Do 1. března 2022
 • Ředitelce střední školy (ředitelce lze doručit i přes kancelář střední školy)

Nejpozději dne 1. 3. 2022 do 16:00 hod. musí být přihláška ve SŠ

Nesmí chybět podpis zákonného zástupce, podpis uchazeče, podpis ředitele ZŠ, podpis lékaře – všechny podpisy musí být v originále

3) Musí přihláška ke studiu obsahovat potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu?

 • ANO musí
 • Bližší podmínky zdravotní způsobilosti 

Konkrétní zdravotní stav uchazeče posoudí jeho registrující praktický lékař v souladu s platnou legislativou.

4) Mohu přihlášku ke studiu odeslat poštou?

 • Ano

Nutno dodržet termín 1. 3. 2022, kdy přihláška musí být k dispozici na SŠ

5) Může se ke studiu na střední zdravotnické škole přihlásit žák se specifickou poruchou učení?

 • Ano

6) Může se ke studiu přihlásit žák se smyslovou vadou nebo s jiným zdravotním handicapem?

 • Ano. Onemocnění, vada či jiné zdravotní znevýhodnění nesmí však být v rozporu s podmínkami zdravotní způsobilosti 

7) Podle jakých kritérií budou žáci u přijímacího řízení hodnoceni?

 • Přijímací řízení je proces, který obsahuje mimo jiné také přijímací zkoušku. Kromě přijímací zkoušky je součástí přijímacího řízení ještě:

- zhodnocení výsledků vzdělávání, resp. průměru známek na vysvědčení z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ a z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ

8) Jak bude vypadat přijímací zkouška?

Přijímací zkouška bude obsahovat centrálně zadávané jednotné testy z českého jazyka a literatury a z matematiky. Testování proběhne ve dvou řádných termínech: 12. dubna a 13. dubna 2022, a to v učebnách školy, každý žák obdrží dva formuláře: testový sešit (obsahuje zadání úloh) a záznamový arch pro zápis řešení. Délka testování je určena centrálně – 60 minut na test z českého jazyka a 70 minut na test z matematiky.

Žákům s přiznaným uzpůsobením podmínek (doporučení školského poradenské zařízení – PPP) stanoví ředitelka délku testování v souladu s doporučením.

9) Obdrží uchazeči o přijetí od školy pozvánku na přijímací zkoušky?

Ano. Pozvánku zašle ředitelka školy nejpozději 14 dnů před termínem konání přijímací zkoušky. Součástí pozvánky budou i požadavky na přijímací zkoušku, předpokládaný počet přijímaných uchazečů
a stanovená kritéria přijímacího řízení.

10) Kolik přijímáte žáků/otevíráte tříd a v jakých oborech pro školní rok 2022–2023?

Obor Praktická sestra – denní forma:

 • Počet tříd: 2
 • Počet žáků: 60

Obor Sociální činnost – denní forma:

 • Počet tříd: 1
 • Počet žáků: 30

11) Nabízíte přípravné kurzy?

ANO, pokud epidemiologická opatření dovolí – přípravné kurzy budeme organizovat, a to od února 2022. V rámci přípravného kurzu nabízíme 10 hodin výuky – rozděleno na výuku matematiky a výuku českého jazyka a literatury. Přihlášení budou možná prostřednictvím školního webu - přípravné kurzy.

Ano – máme v úmyslu, tak jako obvykle, nabídnout ilustrační testy*.

* Ilustrační testy nabízené centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání v loňském školním roce jsou ke stažení na www.cermat.cz 

Doporučujeme sledovat webové stránky školy nebo být v kontaktu s pracovníkem pro informace
(Mgr. Jana Kopúnová, tel.: 577 002 250, 739 097 577, mail: zastupce1@szskm.cz)

12) Co znamená zdravotní způsobilost ke vzdělávání?

 Jde o posudek od registrujícího praktického lékaře, že uchazeč netrpí onemocněním nebo zdravotními obtížemi, které jsou neslučitelné se studovaným oborem – seznam konkrétních podmínek pro obor praktická sestra uvádí nařízení vlády 211/2010 Sb.:

      Pro studium oboru vzdělání Praktická sestra a Sociální činnost nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící ZEJMÉNA:

 • prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu;
 • prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin;
 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit kontakt s alergizujícími látkami;
 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit dráždivé a alergizující látky;
 • prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž;
 • přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování;
 • prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity;
 • prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny;
 • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.