Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Všeobecné dotazy

1) Je rozdíl mezi označením zdravotní sestra a všeobecná sestra?

Ano, praktická sestra je absolventkou čtyřletého maturitního oboru Praktická sestra, ukončeného maturitní zkouškou, zatímco Všeobecná sestra je absolventkou vyššího nebo vysokoškolského oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Tento obor je zakončená na VOŠ absolutoriem a na VŠ státní zkouškou. Jedná se tedy o různé kategorie zdravotnických pracovníků, z nichž každá má stanovené specifické kompetence.

 

2) Je pracovník v sociálních službách totéž, co sociální pracovník?

Ne. Sociální pracovník získává dle aktuální legislativy kvalifikaci na VOŠ nebo na VŠ a v zařízeních sociálních služeb má stanovené odlišné kompetence ve srovnání s pracovníkem v sociálních službách. Vykonává např. sociální šetření, sociálně-právní poradenství, metodickou a koncepční činnost, depistážní činnost, poskytuje krizovou intervenci, sociální rehabilitaci a koordinuje poskytování sociálních služeb.

Pracovník v sociálních službách je vzděláván ve čtyřletém maturitním oboru na střední škole a jeho základní kompetence obsahuje: základní pečovatelskou činnost, základní výchovnou činnost a péči o klienta v domácím prostředí.

 

3) Je rozdíl mezi termínem pečovatel a pracovník v sociálních službách?

Termín pečovatel je běžné (laické) označení pro pracovníka v sociálních službách, resp. pro osobu, která poskytuje pomoc a péči jiné osobě, a to zejména v domácích podmínkách. Legislativa tento pojem nezná.

 

4) Jak se z PRAKTICKÉ sestry stane VŠEOBECNÁ sestra?

Studiem vysoké nebo vyšší odborné školy.

 

5) Jak se z pracovníka v sociálních službách stane sociální pracovník?

Pracovník v sociálních službách se může uplatnit jako sociální pracovník, pokud splní dvě podmínky:

a) doplní si odpovídající kvalifikaci (zpravidla studiem adekvátního vzdělávacího programu na VOŠ nebo VŠ)

b) získá zaměstnání v zařízení sociálních služeb.

 

6) Budou žáci maturovat z matematiky?

Prozatím dle platné legislativy platí, že maturitní zkouška z matematiky je na střední zdravotnické škole dobrovolná.

 

7) Kdy budete mít dny otevřených dveří?

Dny otevřených dveří pořádáme v prosinci, v lednu a v únoru. Konkrétní termíny a bližší informace najdete zde.

 

8) Z jakých zdrojů lze čerpat informace o přijímacím řízení?

Informace o přijímacím řízení doporučujeme čerpat z těchto zdrojů: 

a) www.szskm.cz

b) www.zkola.cz

c) www.msmt.cz

d) www.cermat.cz

e) pracovník pro informace na naší škole, Mgr. Jana Kopúnová, e-mail:zastupce1@szskm.cz, telefon: 572 002 250, 739 097 577