Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Všeobecné dotazy

1) Je rozdíl mezi označením zdravotní sestra a všeobecná sestra?

Ano. V současnosti ve zdravotnictví pracují čtyři kategorie zdravotnických pracovníků s různým typem a délkou vzdělání:

a) Všeobecná sestra (absolventi VOŠ, VŠ)

b) Praktická sestra (absolventi SZŠ)

c) Ošetřovatel (absolventi 3letého oboru na SZŠ nebo kvalifikačního kurzu)

d) Sanitář (absolvent kvalifikačního kurzu)

Označení „zdravotní sestra“ je starší výraz pro současnou všeobecnou sestru. Dodnes je toto tradiční označení sester v praxi hojně používané.

 

2) Je pracovník v sociálních službách totéž, co sociální pracovník?

Ne. Sociální pracovník získává dle aktuální legislativy kvalifikaci na VOŠ nebo na VŠ a v zařízeních sociálních služeb má stanovené jiné kompetence než pracovník v sociálních službách. Vykonává např. sociální šetření, sociálně právní poradenství, metodickou a koncepční činnost, depistážní činnost, poskytuje krizovou intervenci, sociální rehabilitaci a koordinuje poskytování sociálních služeb.

Pracovník v sociálních službách vykonává přímou obslužnou péči, nepedagogickou vychovatelskou činnost a péči o klienta v domácím prostředí. Své vzdělání získá studiem 4letého oboru na SŠ nebo absolvováním kvalifikačního kurzu.

Je rozdíl mezi termínem pečovatel a pracovník v sociálních službách?

Termín „pečovatel“ je běžné (laické) označení pro pracovníka v sociálních službách, resp. pro osobu, která poskytuje pomoc a péči jiné osobě. Oficiální legislativa tento pojem nezná.

 

3) Jak se z PRAKTICKÉ SESTRY stane VŠEOBECNÁ sestra?

Praktická sestra jako absolventka střední školy se po úspěšném studiu oboru Diplomovaná všeobecná sestra na VOŠ nebo na VŠ stane Všeobecnou sestrou.

Jak se z pracovníka v sociálních službách stane sociální pracovník?

Pracovník v sociálních službách se může uplatnit jako sociální pracovník, pokud splní dvě podmínky:

a) doplní si odpovídající kvalifikaci (zpravidla studiem adekvátního vzdělávacího programu na VOŠ nebo VŠ)

b) získá zaměstnání v zařízení sociálních služeb.

 

4) Budou žáci maturovat z matematiky?

Prozatím platí, že maturitní zkouška z matematiky není na střední zdravotnické škole není povinná.

 

5) Z jakých zdrojů lze čerpat informace o přijímacím řízení?

Informace o přijímacím řízení doporučujeme čerpat z těchto zdrojů: 

a) www.szskm.cz

b) www.zkola.cz

c) www.msmt.cz

d) www.cermat.cz

Podrobné a přesné informace o přijímacím řízení v naší škole poskytuje Mgr. Jana Kopúnová, e-mail:zastupce1@szskm.cz, telefon: 572 002 250, 739 097 577.