Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Kurz pro domácí pečovatele

Název vzdělávací akce

Kurz pro domácí pečovatele

Typ vzdělávací akce

Kurz

Získaná kvalifikace

Absolvent kurzu získá informace z oblasti péče o osobu se sníženou soběstačností v jeho domácím prostředí a specifikuje práci s důrazem na etický přístup a podporu důstojnosti a samostatnosti člověka.

Získané kompetence

Absolvent kurzu je připraven vykonávat pečovatelské činnosti v domácnosti blízké osoby.

Uplatnění

Kurz je vhodný pro skupiny i jednotlivce, kteří se chtějí naučit či zdokonalit v technikách pečovatelské činnosti v domácím prostředí.

Počet účastníků

Maximálně 10

Forma studia

Prezenční

Délka studia

8 hodin

Organizace studia 

Studium probíhá zpravidla v odpoledních hodinách (15:00 – 19:55), v případě skupinové zakázky dle dohody a možností objednavatele.

Kritéria pro přijetí

Dosažení 18 let věku a ukončené základní vzdělání.

Způsob ukončení

Ověření znalostí a praktických dovedností na modelových situacích.

Doklad o ukončení

Osvědčení o absolvování

Termín zahájení

11.2. 2025

Cena

800 Kč

Přihláška

Přihlašovat se lze průběžně online, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek.

Online přihláška

Kontakt

Mgr. Lucie Skácelíková

Tel.: 605 236 279, 577 002 251, email: kurzy@szskm.cz