Trénování paměti

Název vzdělávací akce

Kurz Trénování paměti

Typ vzdělávací akce

Kurz

Popis kurzu

Deset hodinových lekcí s certifikovanou trenérkou paměti

Počet účastníků

10

Forma studia

prezenční

Délka studia

10 hodinových lekcí 

Organizace studia 

1x týdně od 15 do 16 hodin. 

Místo konání

Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž

Kritéria pro přijetí

nejsou stanovena  

Doklad o ukončení

osvědčení o absolvování  

Termín konání

 12. 1. 2022

Cena

 600 Kč/ 10 lekcí

Přihláška

 Mgr. Lucie Skácelíková

TEL: 605236279, email: kurzy@szskm.cz