Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Jaká je naše škola?

Mám za to, že je krásná a inspirativní...

Platí to jednak o školní budově, ale zejména o lidech, kteří zde pracují. A když zmiňuji krásu, nemám na mysli okázalou líbivost, ale spíše ušlechtilou moudrost, laskavost a vnímavost, která se projevuje ve skutcích, postojích, vizích a myšlenkách, a kterou je třeba občas trpělivě objevovat.   

Den zdraví - promo

Škola má naprosto výjimečný význam pro život člověka. Naše škola umožňuje žákům dospět. Všestranně. Fyzicky, psychicky i sociálně. A my, učitelé, se snažíme být žákům aktivními průvodci na cestě za poznáním. Usilujeme o vztahy založené na oboustranné důvěře a snažíme se žáky inspirovat ke vzdělávání i k pomoci druhým. Každé racionální pomoci však musí předcházet znalost…..

Neskromně věřím, že se nám to povětšinou daří.

PhDr. Ludmila Hanáková,

ředitelka školy