Spolupráce

Partneři školy

 

Škola věnuje velkou pozornost výběru sociálních partnerů, neboť prostřednictvím těchto institucí se žáci školy mnohdy poprvé setkávají s profesní realitou. V tomto smyslu se snažíme prostřednictvím pozitivních vzorů u žáků posilovat odbornost, odpovědnost a pracovní morálku. Zároveň jsou však velkou inspirací i pro učitele. Prostřednictvím partnerských organizací si ověřují účinnost teorie v praxi nebo získávají podněty k další práci a studiu.

Oblast praktického vyučování

Zde jsou partneři, kteří nás podporují v oblasti praktického vyučování.

Oblast teoretického vzdělávání

Zde jsou partneři, kteří nás podporují v oblasti teoretického vzdělávání.

Partneři pro další vzdělávání

Zde jsou partneři, kteří nás podporují zejména v dalším vzdělávání.