Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Další vzdělávání

Kvalifikační kurzy

 

ilustrační foto   

Ošetřovatel

Absolvent kurzu je připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu.
     
ilustrační foto   

Sportovní masáž

Absolvent rozumí stavbě a funkci kosterní, svalové a kožní soustavy lidského těla, uplatňuje hygienicko epidemiologické normy provozu masérské praxe a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění rekondiční a sportovní masáže

     
Ilustrační foto  

Pracovník v sociálních službách

Absolvent kurzu je připraven k výkonu přímé obslužné péče o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, k základní výchovné nepedagogické činnosti a k pečovatelské činnosti v domácnosti osoby.

 

Certifikované kurzy

 

ilustrační foto  

Specifika ošetřovatelské péče v paliativní péči 

Absolvent certifikovaného kurzu bude odborně způsobilý v poskytování paliativní péče při uspokojování potřeb těžce nemocných pacientů v terminální fázi nemoci a terminálním stavu. Absolvování certifikovaného kurzu prohlubuje znalosti všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky získané kvalifikačním vzděláním a rozšiřuje jejich kompetence o odbornou působnost.

     
ilustrační foto  

Katetrizace močového měchýře u muže

Absolvent kurzu získá způsobilost provádět katetrizace močového měchýře u mužů na základě indikace lékaře, bez odborného dohledu a bez indikace pečovat o zavedené močové katetry pacientů všech věkových kategorií, včetně provádění výplachů močového měchýře a provádět komplexní ošetřovatelskou péči o nemocné využívající metodu čisté intermitentní katetrizace.

     
ilustrační foto  

Rehabilitační ošetřování

Absolvent certifikovaného kurzu bude oprávněn ve spolupráci s fyzioterapeutem vykonávat zdravotnické činnosti u pacientů s indikací rehabilitačního ošetřování. Absolvování certifikovaného kurzu prohlubuje znalosti všeobecné sestry, dětské sestry a porodní asistentky získané kvalifikačním vzděláním a rozšiřuje jejich kompetence o specializovanou působnost.

 

Zájmové vzdělávání

 

ilustrační foto  

Trénování paměti

Absolvent kurzu získá praktické dovednosti z oblasti trénování paměti, včetně návodu, jak pracovat se svou pamětí a jak ji udržovat v kondici.
     
ilustrační foto  

Kurz pro domácí pečovatele

Absolvent kurzu získá informace z oblasti péče o klienta v jeho domácím prostředí a specifikuje práci s důrazem na etický přístup a podporu jeho důstojnosti a samostatnosti.

 

Odborné kurzy

 

Kurz - tejpování  

Základy tejpování

Absolvent kurzu bude schopen samostatné aplikace pružných pásek v léčbě některých bolestivých stavů pohybového aparátu (např. ústřely bederní či krční páteře, syndrom karpálního tunelu, tenisový loket, úrazy kloubů, artróza, nesprávné držení těla apod.).

     
ilustrační foto  

Kurz první pomoci pro laickou veřejnost

Absolvent kurzu získá teoretické znalosti a praktické dovednosti z oblasti poskytování první pomoci u dětí a dospělých v případech náhlých úrazových i neúrazových stavů, včetně životu ohrožujících.

 

Inovační kurzy

 

ilustrační foto  

Rehabilitační ošetřování v práci ošetřovatele

Absolvent inovačního kurzu bude oprávněn ve spolupráci s fyzioterapeutem a všeobecnou sestrou se specializovanou způsobilostí vykonávat zdravotnické činnosti u pacientů s indikací rehabilitačního ošetřování. Absolvování kurzu prohlubuje znalosti ošetřovatele v oblasti rehabilitačního ošetřování.