Další vzdělávání

Rekvalifikace a další vzdělávání na zdravotnické škole

Organizování rekvalifikačních i jiných vzdělávacích kurzů na Střední zdravotnické škole Kroměříž má dlouholetou tradici. A vzdělávací nabídka se stále rozšiřuje.

Katetrizace močového měchýře

 

V úvodu školního roku 2021/2022, kdy některé kurzy ukončujeme a jiné zahajujeme, si můžeme dovolit drobné bilancování uplynulého, covidem poznamenaného, školního roku. Otevřeli jsme celkem 4 kurzy pro 90 přihlášených zájemců. Kurzy skutečně navštěvovalo 58 účastníků, z nichž pak 48 frekventantů vzdělávání úspěšně dokončilo. K nejžádanějším kvalifikačním kurzům patří tradičně kurz Ošetřovatel, Pracovník v sociálních službách a Sportovní masér. Velký zájem jsme zaznamenali také o nově akreditovaný, certifikovaný kurz pro všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře Katetrizace močového měchýře u muže. Mezi neodborné kurzy vyhledávané veřejností se řadí zejména kurz trénování paměti a kurzy první pomoci.

Každoročně tak dané kurzy úspěšně absolvuje několik desítek účastníků, kteří mají možnost rozšířit si své vzdělání v dalších navazujících kurzech či výše zmiňované kurzy kombinovat.

Jelikož nikdy není pozdě začít se učit, rádi vás přivítáme na některé vzdělávací akci. 

Mgr. Lucie Skácelíková
koordinátorka kvalifikačních a vzdělávacích kurzů