Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Další vzdělávání

Kvalifikační kurzy

 

ilustrační foto  

Ošetřovatel

Absolvent kurzu je připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu.
     
 ilustrační foto  

Kurz pro pracovníky v sociálních službách

Absolvent kurzu je připraven k výkonu přímé obslužné péče o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, základní výchovné nepedagogické činnosti, pečovatelské činnosti v domácnosti osoby

     

ilustrační foto
   

Sportovní masáž

Absolvent rozumí stavbě a funkci kosterní, svalové a kožní soustavy lidského těla, uplatňuje hygienicko epidemiologické normy provozu masérské praxe a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění rekondiční a sportovní masáže

     


Certifikované kurzy

 

ilustrační foto     

Katetrizace močového měchýře u muže

Absolvent kurzu získá způsobilost provádět katetrizace močového měchýře u mužů na základě indikace lékaře, bez odborného dohledu a bez indikace pečovat o zavedené močové katetry pacientů všech věkových kategorií, včetně provádění výplachů močového měchýře a provádět komplexní ošetřovatelskou péči o nemocné využívající metodu čisté intermitentní katetrizace.

     


Zájmové vzdělávání

 

ilustrační foto   

Trénování paměti

     
 ilustrační foto  

Kurzy pro domácí pečovatele

     

ilustrační foto
   

Kurz první pomoci pro laickou veřejnost

     


Odborné kurzy

Kurz - tejpování  

Základy tejpování

     
ilustrační foto  

Kurz první pomoci pro pracovníky v sociálních službách