Oblast praktického vyučování

  • Kroměřížská nemocnice a.s. -  www.nem-km.cz

  • Česká provincie Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul – Nemocnice Milosrdných sester Kroměříž - www.nemomil.cz
  • Sociální služby města Kroměříže - www.sskm.cz