Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Podmínky pro přijetí

Středoškolské studium

Praktická sestra

Ke vzdělávání v oboru Praktická sestra může být přijat uchazeč, který:

1. splnil povinnou školní docházku;
2. ve stanoveném termínu doručil řediteli školy přihlášku ke vzdělávání ve střední škole;
3. je zdravotně způsobilý ke studiu;
4. v rámci přijímacího řízení prokáže vhodné schopnosti a vědomosti.

Sociální činnost

Ke vzdělávání v oboru Sociální činnost může být přijat uchazeč, který:

1. splnil povinnou školní docházku;
2. ve stanoveném termínu doručil řediteli školy přihlášku ke vzdělávání ve střední škole;
3. je zdravotně způsobilý ke studiu;
4. v rámci přijímacího řízení prokáže vhodné schopnosti a vědomosti.

Studium VOŠ

Diplomovaná všeobecná sestra

Ke vzdělávání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra může být přijat uchazeč, který:

1. získal střední vzdělání s maturitní zkouškou;
2. ve stanoveném termínu doručil řediteli školy přihlášku ke vzdělávání;
3. je zdravotně způsobilý ke studiu a k výkonu povolání diplomované všeobecné sestry;
4. v rámci přijímacího řízení prokáže vhodné schopnosti a vědomosti.

Další vzdělávání

Kvalifikační kurzy

Ke vzdělávání v kurzu Ošetřovatel může být přijat uchazeč, který:

1. dosáhl 18 let věku;
2. je zdravotně způsobilý ke studiu;
3. ukončil tříletý učební obor nebo střední vzdělávání;
4. je mravně bezúhonný
5. ve stanoveném termínu doručí škole přihlášku ke vzdělávání.

Ke vzdělávání v Kurzu pro pracovníky v sociálních službách může být přijat uchazeč, který:

1. dosáhl 18 let věku;
2. je zdravotně způsobilý ke studiu;
3. úspěšně dokončil základní vzdělání;
4. je mravně bezúhonný
5. ve stanoveném termínu doručí škole přihlášku ke vzdělávání.

Ke vzdělávání v kurzu Sportovní masáž může být přijat uchazeč, který:

1. dosáhl 18 let věku;
2. je zdravotně způsobilý ke studiu;
3. úspěšně dokončil základní vzdělání;
4. je mravně bezúhonný;
5. ve stanoveném termínu doručí škole přihlášku ke vzdělávání.

Certifikované kurzy

Ke vzdělávání v kurzu Katetrizace močového měchýře u muže může být přijat uchazeč, který:

1. je zdravotně způsobilý ke studiu;
2. ukončil kvalifikační studium v oboru všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář podle zákona č. 96/2004 Sb.
3. vykonával minimálně 6 měsíců zdravotnické povolání;
4. je mravně bezúhonný;
5. ve stanoveném termínu doručí škole přihlášku ke vzdělávání.

Zájmové vzdělávání

Ke vzdělávání v kurzu Trénování paměti může být přijat uchazeč, který ve stanoveném termínu doručí škole přihlášku ke vzdělávání.