Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Jaké je studium na naší zdravce?

No jaké? Pojďme si první něco říci o oborech na naší škole...

Studium u nás na Střední zdravotnické škole v Kroměříži probíhá ve dvou oborech. Je to praktická sestra a sociální pracovník. Každý student projde, jak teoretické, tak samozřejmě i praktické bloky výuky, které obsahují i odbornou praxi v spolupracujících institucí. Každý student si projde hned několika segmenty daného studijního oboru, aby si našel své budoucí povolání opravdu ušité na míru.

Žáci jdou na praxi ve vestibulu

No a co třeba předměty...

Obecné předměty jsou základ, takže se nemusíte bát, že tento základ zde nebude. Avšak studium je primárně zaměřeno na odbornou výuku, takže obecných předmětů počas studia bude ubýat. Dějepis a fyzika jsou jen do druhého ročníku a matematika, tak ta je jen do třetího. Takže z původních víc jak deseti předmětů se dostanete na přijatelných 6 předmětů, ovšem počítá se zde i praxe a tělocvik.

Výuka v teoretických předmětech probíhá převážně výkladem vyučujícího, avšak nebojte, že by vás nezapojoval do dění v hodině - přesně v tyto momenty musíte myslet na to, že dostáváte malé body, které mohou být mnohdy užitečné, třeba na pololetí, když máte nerozhodnou známku.

A co bychom to byli za školu bez volnočasových aktivit?

Samozřejmě se nebojte, že se studium týká jen obených a odborných předmětů. V obsahu studia se objeví hudební, výtvarná i tělovýchovná výchova. Můžete si zvolit ze spousty kroužků a volitelných předmětů a ve druhém ročníku dostanete možnost si udělat masérský kurz! A věřte, ten se vždy vyplatí mít.

 

                                   

 

Ilustrační obrázek - google sites

Ukázka praktické tvorby žáků ve výuce IKT

V rámci studia předmětu Informační a komunikační technologie měli žáci za úkol vytvořit vlastní webové stránky v prostředí Google Sites.

Žáci 4.S na praxi v zařízení Barborka

Učební praxe oboru Sociální činnost

Žákyně 4. ročníku oboru sociální činnost v letošním školním roce zahájily učební praxi v zařízení pro osoby se zdravotním postižením Barborka, kde pečují o cílovou skupinu klientů s mentálním či kombinovaným handicapem.

Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období

Harmonogram maturitní zkoušky, maturitní komise, parametry zkoušek profilové části, kritéria hodnocení zkoušek profilové části:

Fotografie z muzikoterapie

Jak jsme zažili muzikoterapii

V závěru výuky předmětu Hudebně dramatická výchova si žáci 1. ročníku oboru Sociální činnost ověřili účinky muzikoterapie. Po vedením terapeutky Mgr. Svatavy Drlíčkové, si studenti vyzkoušeli terapeuticko – výchovné postupy,...

Fotografie z přednášky

Doba plastová - přednáška

V pátek 1.4. nám škola umožnila se zúčastnit přednášky o době plastové prezentovanou profesorem Ing. Romanem Čermákem. Společně si 2.A a 2.B poslechla historii polymerních věd, seznámili jsme se s aktuálními problémy a využitím...

Ilustrační fotografie

Jak se učit na střední škole?

Jak se učit na střední škole?

Školní poradenské pracoviště připravilo pro naše žáky seminář na téma Jak se učit na střední škole. Tento seminář byl realizován ve dvou termínech a celkem se jej zúčastnilo okolo šedesáti žáků.

Ukázka znakové řeči

Návštěva Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž

Dne 22.3.2022 navštívili žáci třídy 4.A v rámci výuky Psychologie a komunikace Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž. Žáci si vyslechli velmi hezkou přednášku nejen o nabízených službách centra, ale také o sluchadlech,...

Jarní tvoření v předmětu Estetická výchova

Jarní tvoření

Teploty venku už naštěstí šplhají nahoru a sluníčko o sobě dává vědět stále větší silou. A to je důvod vítat jaro s otevřenou náručí a veselou broží na klopě jarního kabátu či džísky. Veselé brože si proto vyrobily žákyně...

Exkurze v nemocnici

Exkurze do Kroměřížské nemocnice

V úterý 8.3. navštívila třída 1. A v rámci předmětu Ošetřovatelské postupy Kroměřížskou nemocnici. Nejprve naše kroky zamířily do ambulance chronických ran a následně na sádrovnu. V ambulanci chronických ran se nás ujala paní...

Fotografie z přednášky

Jak správně komunikovat a pochopit neslyšící a nedoslýchavé osoby

Tak tímto tématem jsme se zabývali v pátečních hodinách Psychologie a komunikace s třídou 3.A.
A aby rady a informace byly opravdu z praxe, pozvali jsme si do výuky pana Michala Loučku z Centra pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži.