Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Šablony 1

Název projektu: Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž

Doba realizace: 1. 1. 2018 –31. 12. 2019
Šablony realizované v tomto projektu:
III/1.5 – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů

Cílem aktivity je prostřednictvím koordinátora podpořit rozvoj spolupráce mezi školou a zaměstnavateli. V rámci aktivity jsou realizovány pravidelné akce pro pedagogy školy a zástupce zaměstnavatelů za účelem podpoření různých forem spolupráce. Koordinátor spolupráce organizuje např. kulaté stoly pedagogů a zaměstnavatelů, workshopy o možnostech stáží pedagogických pracovníků, workshopy k zapojení odborníků z praxe do výuky, příklady dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování, workshop za účelem získání podnětů pro úpravu ŠVP aj.

III/2.8  - Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Cílem aktivity je podpořit odborné znalosti a dovednosti pedagogů, a to prostřednictvím stáží u budoucích zaměstnavatelů žáků. Stáže pedagogických pracovníků jsou zaměřeny na rozvoj takových odborných kompetencí, které učitel využije přímo ve výuce. Stáž zajišťuje pověřený pracovník zaměstnavatele tzv. garant stáže. Součásti stáže je kromě vlastní stáže také společná reflexe a stanovení doporučení pro další práci pedagoga.

III/2.10 – Zapojení odborníků z praxe do výuky

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školy a odborníků z praxe v rámci odborných či všeobecně-vzdělávacích předmětů tím, že se expert z praxe přímo zapojí do výuky. Díky spolupráci s odborníky se zlepší kvalita výuky a následně i výsledky vzdělávání žáků.

III/4.2 – Podpora podnikavosti žáků prostřednictvím volnočasové aktivity fiktivní firma

Cílem aktivity je podpořit žáky k podnikavosti a kreativitě prostřednictvím zapojení žáků do projektu studentská fiktivní firma. Žáci si vyzkoušejí simulaci reálného podnikatelského prostředí, snaží se vést firmu a řešit různé problémové situace. Aktivita vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivitu koordinuje pověřený pracovník školy.