Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

23. 12. 2022

Krásné Vánoce z vánoční akademie

Vánoční akademie

Každý rok se před Vánoci potkávají naši žáci, vyučující i vedení školy na vánoční akademii, aby se společně pobavili a naladili na nejkrásnější svátky v roce. Tentokrát se organizace na výbornou zhostily třídy 3.A a 3.B a vymyslely pro své spolužáky program, který jsme si všichni užili.


Protože jsou s českými Vánocemi neodmyslitelně spjaty cukroví, dárky, ale i pohádky a české vánoční filmové komedie, tématem akademie byly právě české pohádky a české vánoční filmy, které nám jsou blízké, a většina z nás je díky milému humoru zná už skoro zpaměti.

Každá třída si proto pro své spolužáky připravila vtipné dialogy a scénky z nejznámějších pohádek a filmů. Kromě zábavy si žáci dali práci a doladili vánoční akademii i hezkou výzdobou v celém prostoru přízemí naší školy.

Příjemným momentem celé akademie byla i návštěva paní doktorky Novákové, předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž, která přijala pozvání a přišla se za námi podívat. O to více nás tato návštěva potěšila, že si školní pěvecký sbor pod vedením Mgr. Kučerové a Mgr. Křížanové připravil ukázky rorátů, které žákyně prezentovaly v krojích. Hezky tak propojily své vystoupení s jedním z cílů Sítě přidružených škol UNESCO, podporou kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví.

Tímto ještě jednou všem žákům, vyučujícím i vedení školy děkujeme za podporu při organizaci akce a přejeme všem do nového roku 2023 zdraví, školní i pracovní úspěchy a pohodu v soukromém životě.

Mgr. Veronika Jelínková, Mgr. Gabriela Křížanová