Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

27. 3. 2023

Pořádali jsme regionální kolo Olympiády v klinické propedeutice

Gratulace a předávání diplomů

Ve středu 22. 3. 2023 se v aule naší školy uskutečnilo regionální kolo Olympiády v klinické propedeutice pro 2. a 3. ročníky středních zdravotnických škol Zlínského Kraje studijního oboru Praktická sestra.


Do regionálního kola postoupili žáci, kteří se umístili na prvních dvou příčkách školních kol Olympiády. Naši školu reprezentovaly Julie Hošťálková s prací Synkopa a Šárka Procházková s prací Specifická terapie Kortikoidy. Ze SZŠ a VOŠZ Zlín přijela Vendula Macíková se soutěžní prací Kožní alergologické testy a Veronika Boťová a Tereza Páníková s prací Spánková apnoe a její diagnostika. Za Masarykovo gymnázium, SZŠ a VOŠZ Vsetín k nám zavítaly Agáta Lognerová a Michaela Skýpalová s tématem Mononukleóza okem klinické propedeutiky. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště do Kroměříže vyslala Terezu Andrýskovou a Kateřinu Gottwaldovou s prezentací Vyšetřovací metody v prevenci rakoviny prsu.

V porotě zasedli odborníci z klinické praxe a to Bc. Michaela Chocholatá – náměstkyně pro ošetřovatelskou péči z Kroměřížské nemocnice, a.s., Jiří Minks, DiS – vedoucí radiologický asistent z Nemocnice Kroměříž, a.s. a hlavní sestra Psychiatrické nemocnice Kroměříž – Bc. Petra Šišková. Významným členem poroty byla i Mgr. Martina Trenčíková - hlavní sestra Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, s.r.o.

Soutěžní práce a výstupy žáků byly velmi vyrovnané a odborně nosné, mnohé často svým rozsahem konkurovaly bakalářským pracím. Vybrat ze sedmi příspěvků tři nejlepší bylo v mnohých aspektech i pro takové zkušené odborníky z praxe nelehké. Soutěžící přijali svou roli velmi zodpovědně.

Nakonec odborná porota rozhodla takto:

  • Na krásném třetím místě se umístily slečny Veronika Boťová a Tereza Páníková, studentky druhého ročníku SZŠ a VOŠZ Zlín.
  • Na druhém místě se umístily žákyně druhého ročníku SZŠ a VOŠZ Vsetín – Karolína Postorčáková a Daniela Matějová.
  • Prvním místem ocenili porotci Terezu Andrýskovou a Kateřinu Gottwaldovou, studentky třetího ročníku SŠ průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště.

Všem soutěžícím děkujeme za odborné příspěvky a přejeme jim spoustu dalších úspěchů. Poděkování patří i odborné porotě, protože letos měla opravdu nelehký úkol. Velký dík patří i odborným učitelkám zúčastněných škol za přípravu a vedení žáků. V neposlední řadě patří poděkování i organizátorům a vedení SZŠ Kroměříž.

Mgr. Michaela Karafiátová a Kristýna Ligačová, žákyně 3.A SZŠ Kroměříž