Praktická sestra

  • 1. Září 2017 - 13:07

 

Středoškolské studium pro absolventy základní školy

Úvod do studia medicíny a příbuzných oborů

Proč studovat právě u nás? Protože máme rádi žáky a 

  • praktikujeme individuální přístup
  • propojujeme odbornost s etickým a prosociálním chováním
  • učíme s kreativními pedagogy
  • spolupracujeme se širokým spektrem zdravotnických zařízení   
  • disponujeme moderně vybaveným školním prostředím 
  • připravujeme pestrou nabídku mimoškolních aktivit.

Co byste měli vědět o studijním oboru

Obor Praktická sestra je 4-letý obor ukončený maturitní zkouškou. Není to běžný studijní obor, je výjimečný! V průběhu studia vám totiž umožní dospět. Fyzicky, psychicky, mentálně i sociálně. Někdy to půjde ztuha, někdy to zabolí, někdy budete vyděšení, někdy překvapení, ale nikdy, nikdy to nebude nuda! Než odmaturujete, odhalíte mnohá tajemství lidského těla i ducha a užasnete nad jejich dokonalostí. V průběhu studia zažijete všeobecně vzdělávací i odborné předměty, jejich přehled naleznete zde. Poprvé budete moci uplatnit teoretické znalosti v praxi ve 3. ročníku. Hrdě a s pocitem velké odpovědnosti budete poskytovat nejprve základní ošetřovatelskou péči než se postupně dopracujete k podávání léků, aplikaci injekcí a k dalším odborným výkonům. Maturovat budete z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka nebo z matematiky (to bude otázka vaší volby) a ze tří odborných předmětů: z ošetřovatelství, z psychologie a z praxe. 

Jaké bude vaše uplatnění? 

Praktická sestra je odborným zdravotnickým pracovníkem. Uplatníte se nejčastěji v nemocnicích, na klinikách a v lékařských ambulancích. Vždy budete důležitou součástí zdravotnického týmu, nepostradatelným spolupracovníkem lékaře a advokátem pacientů. 

Pochopili jste? Budete užiteční a budete vykonávat smysluplnou práci pro osoby, kteří vaši pomoc skutečně potřebují. 

A protože informací a vzdělávání není nikdy dost - budete také připraveni pro další studium. V oblasti zdravotnického vzdělávání můžete volit z široké nabídky specializací, které se většinou studují na vysoké škole: fyzioterapie, zdravotnický záchranář, nutriční terapeut, radiologický asistent, dentální hygiena, ergoterapie, porodní asistence, zdravotní laborant aj. 

Vaše profesní kariéra bude slibně nastartovaná...........

Přijďte nás navštívit ve dnech otevřených dveří
Kontaktujte Mgr. Janu Kopúnovou: tel.: 577 002 250, 739 097 577, zastupce1@szskm.cz

Zkusíte to u nás?

  1. Sledujte školní web, zejména rubriku PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
  2. Vyplňte a do 1. března 2021 odešlete přihlášku ke studiu
  3. Začněte se připravovat na státní přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky

Související články