Výstava Body worlds – cyklus života

  • 30. Červen 2021 - 6:24

V pondělí, 28. 6. 2021, se žáci 1. A v prostorách Výstaviště Brno zúčastnili unikátní výstavy Body worlds – cyklus života.  

Už ze samotného názvu výstavy je patrné, že se jednalo o velmi zajímavé téma, které našim žákům určitě pomohlo lépe pochopit mnohé souvislosti z učiva odborných předmětů, především Somatologie.

Kromě prohloubení anatomických znalostí se žáci mohli dozvědět také spoustu informací o vývoji medicíny, nebo zhlédnout dokumentární fotografie demonstrující na jednotlivcích proces stárnutí a dlouhověkost, porovnat zdravé a nemocné orgány, nebo prostřednictvím anatomického zrcadla spatřit umístění životně důležitých orgánů přímo uvnitř vlastního těla.

Jednotlivé exponáty byly během celé výstavy obohaceny o myšlenky a citáty, které vystihují propojení a neoddělitelnost lidské duše a těla.

Mgr. Veronika Jelínková,třídní učitelka 1. A


Související články