Volejbal

V rámci mimovyučovacích aktivit ve školním roce 2021/2022 probíhá na naší škole kroužek volejbalu. Cílem této aktivity je zlepšit pohybové, technické a herní dovednosti účastníků. Mimo jiné taktéž umožnit žákům sportovní vyžití a možnost aktivního odpočinku při svých studijních povinnostech. Pozitivním prvkem tohoto kroužku je také podpora sociálních kontaktů mezi žáky z různých ročníků. Tento kroužek bývá u přihlášených účastníků oblíbeným zdrojem volnočasové aktivity.

Záběr z tělocvičny