Třídní schůzky

  • 1. Červen 2021 - 5:28

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

přijměte pozvání do Střední zdravotnické školy Kroměříž, kde se ve čtvrtek 10. června 2021 uskuteční hned několik důležitých akcí:

  • od 13.00 do 18.00 volby do školské rady/vstupní vestibul
  • od 16.00 do 16.30 shromáždění členů spolku Harmonie (spolek přátel SZŠ Kroměříž)/ aula
  • od 16.30 třídní schůzky 1. – 3. ročníků/kmenové třídy.

Ve škole Vám budou k dispozici všichni pedagogičtí pracovníci včetně výchovné poradkyně, kariérové poradkyně a školní metodičky prevence.   

Dbejte prosím platných epidemiologických opatření.

Těšíme se na Vaši účast.

 

Za pedagogický sbor

PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy


Související články