Soutěž o nejlepší video 2018

  • 21. Březen 2018 - 13:02

Pokud rád(a) soutěžíš, zkus přihlásit své video do školní soutěže.

Může jít o jakékoliv video z prostředí školy, školní akce, výletu, exkurze, praxe, nebo i mimoškolní aktivity. Pokud takové video ještě nemáš, zkus nějaké pořídit. Natoč se se svými spolužáky, ve třídě, před školou, se svým oblíbeným učitelem, nebo jen tak o přestávce.*

Video vlož na YouTube na zaregistruj na tento YouTube kanál, případně ho dones na flash disku do školní knihovny. Každý žák školy může přihlásit jedno video v termínu do 8. 6. 2018.

Všechna přihlášená videa budou vystavena on-line na internetovém YouTube kanále, kde půjde pro tato videa hlasovat. Hlasovat pro video bude moci kdokoliv a zvítězí video s největším počtem hlasů.

Zároveň proběhne neveřejné hlasování komise, složené z pedagogických pracovníků školy, která také vybere svého favorita.

Autoři vítězných videí získají zajímavé ceny od sponzorů akce.
 

* K pořízení a zveřejnění videozáznamu bys měl(a) mít souhlas osob, které se na snímku nachází. Do soutěže nebudou přijata videa, které jsou v rozporu se školním řádem, etikou, či dobrými mravy. Zúčasnit soutěže se mohou pouze žáci Střední zdravotnické školy Kroměříž.

 

Související články