Školní kolo soutěže v Psychologii a komunikaci

  • 20. Leden 2020 - 7:45

V pátek 17.1.2020 se uskutečnilo školní kolo soutěže v Psychologii a komunikaci. 

Tato soutěž byla určena pouze pro třetí ročníky, a tak se jí účastnil, jak obor zdravotnický asistent, tak obor sociální činnost. Z každé třídy vystoupili tři zástupci, kteří prezentovali své práce na téma Můj velký sen. Úkol to nebyl vůbec jednoduchý, jelikož zadání bylo striktně stanoveno, a tak se každý žák musel s tématem poprat po svém. A možná právě zadané téma způsobilo, že si porota vyslechla nepřeberné množství snů, ze kterých musela vybrat výherce. Samotná porota, která se skládala z odborných učitelek, tak odborníka z praxe, neměla úkol vůbec jednoduchý. I přes to všechno vybrala tři žáky, kteří splnili zadání jak po stránce obsahové a formální, tak v oblasti rétorické.

    Školní kolo zná tedy své vítěze a těmi jsou:

1.místo Pavlína Bartáková – třída 3.S

2.místo Veronika Simonová – třída 3.A

3.místo Žaneta Černošková – třída 3.S

První dvě místa rovněž postupují do regionálního kola soutěže, které budeme hostit 12.března 2020 na SZŠ Kroměříž.

Velké díky patří také dalším soutěžícím, kteří sebrali odvahu a vystoupili se svým velkým snem před naplněnou aulou školy.

Mgr. Barbora Hofrová, Kristýna Matulová 3.S


Související články