Schůzka se sociálními partnery

  • 1. Květen 2012 - 14:28

Tradiční schůzka se zástupci sociálních partnerů (v letošním školním roce již druhá), se uskutečnila na SZŠ Kroměříž 12. 4. 2012.

Učitelky odborných předmětů se dohodly se zástupci sociálních služeb a zdravotnických zařízení na organizaci praktických maturitních zkoušek, na uspořádání odborné praxe 3. ročníků a na dalších aktivitách vzájemné spolupráce do konce školního roku. Součástí programu bylo také vyhodnocení  dosavadního průběhu praktické výuky na odborných pracovištích. Ukázalo se, že současný  způsob zabezpečení praktického vyučování vyhovuje oběma stranám.
Vzájemná výměna zkušeností se sociálními partnery a budoucími zaměstnavateli našich žáků je pro školu nezbytným předpokladem pro aktualizaci a inovaci odborné výuky, jejímž cílem je reflektovat na požadavky zaměstnavatelů a připravit tak kvalitně žáky na budoucí profesi. Věřme,  že se nám toto úsilí zdaří.


12.4. 2012datum
PhDr. Ludmila Hanáková
vedoucí odborné výuky

Fotografie v samostatné fotogalerii.


Související články