Vzdělávací programy pro učitele odb. předmětů


Projekt "Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách",

významně zvýšil dostupnost, kvalitu a atraktivitu dalšího vzdělávání pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách.

Školou bylo vytvořeno a ověřeno 6 odborných vzdělávacích programů: 

  1. Nové přístupy k výuce oš. péče O STARÉ A CHRONICKY NEMOCNÉ
  2. Nové přístupy k výuce oš. péče O NEMOCNÉ S UROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
  3. Nové přístupy k výuce oš. péče O NEMOCNÉ S INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM
  4. Nové přístupy k výuce oš. péče O NEMOCNÉ S ORTOPEDICKÝM ONEMOCNĚNÍM
  5. Nové přístupy k výuce oš. péče O NEMOCNÉ S PSYCHIATRICKÝM ONEMOCNĚNÍM
  6. Nové přístupy k výuce oš. péče O NEMOCNÉ S OTORINOLARYNGOLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM

a 1 manažerský program:

  • MANAŽERSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VEDOUCÍ ODBORNÝCH TÝMŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH 

Všechny vzdělávací programy získaly akreditaci MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a zároveň souhlasné stanovisko ČAS se zařazením vzdělávací akce do kreditního systému nelékařských zdravotnických pracovníků.
V průběhu tří let realizace projektu bylo vyškoleno 143 učitelů odborných předmětů z 23 Středních zdravotnických škol Zlínského, Moravskoslezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje a z Kraje Vysočina.

Průběh projektu v době realizace (2011 – 2014) je zaznamenán zde:

Průběh projektu v době udržitelnosti (2014 – 2019) je popsán níže v této rubrice:

Články rubriky

Nové přístupy k výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním.

  • 14. Prosinec 2018 - 11:03

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2018 pořádala naše škola vzdělávací program pro odborné učitele zdravotnických škol z celé České republiky s názvem Nové přístupy k výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním.

Nové přístupy k výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním

  • 9. Únor 2018 - 11:38

Nové přístupy k výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocnění

Nové přístupy k výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním

  • 29. Únor 2016 - 13:00

Střední zdravotnická škola Kromeříž pořádala ve dnech 15. - 17. 3. 2016 akreditovaný kurz zaměřený na podporu reformy péče o duševní zdraví.