Stáže pedagogů u zaměstnavatelů


Cílem aktivity je podpořit odborné znalosti a dovednosti pedagogů, a to prostřednictvím stáží u budoucích zaměstnavatelů žáků. Stáže pedagogických pracovníků jsou zaměřeny na rozvoj takových odborných kompetencí, které učitel využije přímo ve výuce. Stáž zajišťuje pověřený pracovník zaměstnavatele tzv. garant stáže. Součásti stáže je kromě vlastní stáže také společná reflexe a stanovení doporučení pro další práci pedagoga.

Články rubriky

Stáže odborných učitelů červen

  • 27. Červen 2018 - 13:33

V červnu 2018 absolvovala Mgr.