Sportovní klub


 

Asociace školních sportovních klubů

Asociace školních sportovních klubů České republiky je sportovním a tělovýchovným občanským sdružením. AŠSK ČR byla založena na podzim roku 1992 a působí již ve všech okresech České republiky.  Naše škola je členem této organizace od 15. 9. 1999. Program činnosti je od samého počátku zaměřen na podněcování a podporu pohybových aktivit na základních a středních školách v době mimo vyučování. Profiluje se jako multisportovní organizace, zabezpečující především ty sporty, pro které jsou ve školních sportovních klubech vhodné materiální a personální podmínky.

Posláním AŠSK je zaujmout žáky a studenty základních a středních škol přitažlivým programem, vytvářet u nich kladný vztah k pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat jim alternativu pro volný čas (aktivní prevence kriminality a zneužívání návykových látek).

Stanovy AŠSK

Školní sportovní klub Střední zdravotnické školy Kroměříž se zapojuje do soutěží, které AŠSK ČR pořádá. Jednou ročně také probíhá na naší škole pod záštitou této asociace okresní soutěž středních škol ve šplhu, který má již dlouholetou tradici. Z členských příspěvků se pravidelně dokupuje vybrané sportovní vybavení do hodin tělesné výchovy.

Články rubriky

Sedláčkův memoriál

  • 22. Září 2017 - 5:58

Letos se konal již 69. ročník Sedláčkova memoriálu, na kterém mohli změřit své výkony žáci kroměřížských a holešovských středních škol v atletických disciplínách (běh na 60m, 200m, 800m, vrhu koulí, skoku vysokém i dalekém).