Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž


Název projektu: Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž

Doba realizace: 1. 1. 2018 –31. 12. 2020

Popis jednotlivých aktivit:

Aktivita č. 1 – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů

Cílem aktivity je prostřednictvím koordinátora podpořit rozvoj spolupráce mezi školou a zaměstnavateli. V rámci aktivity jsou realizovány pravidelné akce pro pedagogy školy a zástupce zaměstnavatelů za účelem podpoření různých forem spolupráce. Koordinátor spolupráce organizuje např. kulaté stoly pedagogů a zaměstnavatelů, workshopy o možnostech stáží pedagogických pracovníků, workshopy k zapojení odborníků z praxe do výuky, příklady dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování, workshop za účelem získání podnětů pro úpravu ŠVP aj.

Aktivita č. 2  - Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Cílem aktivity je podpořit odborné znalosti a dovednosti pedagogů, a to prostřednictvím stáží u budoucích zaměstnavatelů žáků. Stáže pedagogických pracovníků jsou zaměřeny na rozvoj takových odborných kompetencí, které učitel využije přímo ve výuce. Stáž zajišťuje pověřený pracovník zaměstnavatele tzv. garant stáže. Součásti stáže je kromě vlastní stáže také společná reflexe a stanovení doporučení pro další práci pedagoga.

Aktivita č. 3 – Zapojení odborníků z praxe do výuky

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školy a odborníků z praxe v rámci odborných či všeobecně-vzdělávacích předmětů tím, že se expert z praxe přímo zapojí do výuky. Díky spolupráci s odborníky se zlepší kvalita výuky a následně i výsledky vzdělávání žáků.

Aktivita č. 4 – Podpora podnikavosti žáků prostřednictvím volnočasové aktivity fiktivní firma

Cílem aktivity je podpořit žáky k podnikavosti a kreativitě prostřednictvím zapojení žáků do projektu studentská fiktivní firma. Žáci si vyzkoušejí simulaci reálného podnikatelského prostředí, snaží se vést firmu a řešit různé problémové situace. Aktivita vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivitu koordinuje pověřený pracovník školy.

Články rubriky

Workshopy listopad 2018

  • 27. Listopad 2018 - 12:28

V listopadu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy.

Workshopy říjen 2018

  • 27. Říjen 2018 - 13:27

V říjnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy

Workshopy září 2018

  • 27. Září 2018 - 13:25

V září 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy.

Workshopy srpen 2018

  • 27. Srpen 2018 - 13:23

V srpnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy.

Workshopy červenec 2018

  • 27. Červenec 2018 - 13:22

V červenci 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy.

Stáže odborných učitelů červen

  • 27. Červen 2018 - 13:33

V červnu 2018 absolvovala Mgr.

Workshopy červen 2018

  • 27. Červen 2018 - 13:19

V červnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

 

Rodilý mluvčí ve výuce

  • 4. Červen 2018 - 12:03

V rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž v šabloně Zapojení odborníka z praxe do výuky jsme v 2.

Workshopy květen

  • 3. Červen 2018 - 12:20

V květnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

Workshopy duben

  • 3. Květen 2018 - 12:16

V dubnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

Stránky