Obecné informace - přijímací řízení


Škola  realizuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou v souladu s platnou legislativou.  Tyto a další podrobné informace jsou umístěny na stránkách Informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje www.zkola.cz  pod přijímacím řízením - přiložené soubory - Informace o přijímacím řízení, Informace o odvolacím řízení.

Přihlášky

Přijímací řízení

Zápisový lístek

Výsledky přijímacího řízení

Odvolací řízení

Zdravotní požadavky na uchazeče o vzdělávání

 

 

 

Články rubriky

Přijímací řízení

  • 3. Listopad 2017 - 9:42

Ředitel školy  do 31. ledna  2019 vyhlásí první kolo přijímacího řízení pro obory vyučované na škole, a to zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Přihlášky

  • 9. Září 2017 - 10:53

 

Zápisový lístek

  • 9. Září 2017 - 10:41

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. Zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče o denní formu studia.

Výsledky přijímacího řízení

  • 9. Září 2017 - 10:40

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími s

Odvolací řízení

  • 3. Listopad 2015 - 9:39

Proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání do 3 pracov

Přijímací řízení - základní informace

  • 20. Září 2015 - 6:32

Škola je ve školním roce 2015/2016 zapojena do pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů. Realizací ověřování organizace přijímacího řízení je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání.