Maturitní zkouška - aktuální informace


Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky - Zdravotnický asistent, Sociální činnost

Parametry profilové maturitní zkoušky - z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka, z psychologie a komunikace, z učební praxe, z teorie ošetřovatelství, sociální péče - UPOZORNĚNÍ: V jarním a podzimním zkušebním období 2021 se nekonají písemné práce z ČJL a ANJ. Bližší informace zde.

Maturitní témata - Zdravotnický asistent, Sociální činnost

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části - Zdravotnický asistent, Sociální činnost

Přihlašování k maturitní zkoušce v roce 2021

Školní seznam literárních děl pro výběr k ústní maturitní zkoušce ve školním roce 2020 - 2021žák si celkově vybírá 20 literárních děl, přičemž do svého seznamu musí zahrnout minimální počet děl z daných literárněhistorických oblastí - vzor maturitního seznamu 

Maturitní komise - ZA, 4. A

Maturitní komise - SČ, 4. S

 

 

 

Články rubriky

Maturitní témata - sociální činnost

  • 27. Srpen 2020 - 14:17

Maturitní témata pro obor Sociální činnost denní  forma studia

Maturitní témata - zdravotnický asistent

  • 11. Říjen 2019 - 7:57

Maturitní témata pro obor Zdravotnický asistent denní  forma studia

Maturitní témata

  • 20. Listopad 2016 - 13:32

Maturitní témata pro obor Zdravotnický asistent denní forma studia

Příprava k maturitní zkoušce

  • 20. Září 2016 - 14:01

Katalogy požadavků pro maturitní zkoušku společné části školního roku 2016/2017

Přihlašování k maturitní zkoušce

  • 20. Září 2016 - 14:00

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2020/2021 se uskuteční v dubnu až červnu 2021. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 1. prosince 2020 řediteli školy.