Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatelů


Cílem aktivity je prostřednictvím koordinátora podpořit rozvoj spolupráce mezi školou a zaměstnavateli. V rámci aktivity jsou realizovány pravidelné akce pro pedagogy školy a zástupce zaměstnavatelů za účelem podpoření různých forem spolupráce. Koordinátor spolupráce organizuje např. kulaté stoly pedagogů a zaměstnavatelů, workshopy o možnostech stáží pedagogických pracovníků, workshopy k zapojení odborníků z praxe do výuky, příklady dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování, workshop za účelem získání podnětů pro úpravu ŠVP aj.

Články rubriky

Workshopy listopad 2018

  • 27. Listopad 2018 - 12:28

V listopadu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy.

Workshopy říjen 2018

  • 27. Říjen 2018 - 13:27

V říjnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy

Workshopy září 2018

  • 27. Září 2018 - 13:25

V září 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy.

Workshopy srpen 2018

  • 27. Srpen 2018 - 13:23

V srpnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy.

Workshopy červenec 2018

  • 27. Červenec 2018 - 13:22

V červenci 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy.

Workshopy červen 2018

  • 27. Červen 2018 - 13:19

V červnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

 

Workshopy květen

  • 3. Červen 2018 - 12:20

V květnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

Workshopy duben

  • 3. Květen 2018 - 12:16

V dubnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

Workshopy březen

  • 3. Duben 2018 - 12:13

V březnu 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

 

Workshopy únor

  • 3. Březen 2018 - 11:08

V únoru 2018 jsme v rámci projektu Podpora podnikavosti a kreativity žáků SZŠ Kroměříž realizovali celkem 2 workshopy:

Stránky