Kariérové poradenství


Činnost kariérového poradce se řídí vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb. a vyhláškou 197/2017 Sb.)

Kariérový poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách profesního uplatnění, rozvíjení schopností žáků a utváření předpokladů jejich profesní orientace, v otázkách uplatnění se na trhu práce i v otázkách dalšího navazujícího studia .

Kariérový poradce se zaměřuje na činnosti v těchto oblastech:

 • poskytování pomoci v oblasti pracovního uplatnění žáků a vstupu na trh práce
 • poskytování pomoci při zvyšování kvalifikace nebo možnosti dalšího pomaturitního studia a vzdělávání
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP)
 • spolupráce s ÚP a regionálními zaměstnavateli
 • spolupráce se zákonnými zástupci

KARIÉROVÝ PORADCE

Mgr. Michaela Vajdová

Konzultační hodiny:

 • úterý:    8:00 – 10:00 hod.
 • pátek: 13:00 – 15:00 hod.

 Konzultace je možná kdykoliv po předchozí domluvě                      

 Kontakty

 • osobní kontakt: místnost 304 (2. patro)
 • 577 002 260
 • e-mail: vajdova.m@szskm.cz
 • elektronická schránka důvěry: www.schranka-duvery.cz/schranka/969ab9bc

___________________________________________________________________

Plán aktivit kariérového poradenství na školní rok 2019/2020

 

 

 

Články rubriky

Pracovně právní minimum pro žáky 3. ročníku

 • 12. Březen 2019 - 8:34

11. 3. 2018 SZŠ Kroměříž ve spolupráci s ÚP Kroměříž pořádala přednášku na téma „pracovně právní minimum“ pro žáky 3. ročníku.

Přednáška pro žáky 4. ročníku - služba EURES

 • 7. Březen 2019 - 8:21

Dne 4. 3. 2019 se na SZŠ Kroměříž ve spolupráci s ÚP ČR konala zajímavá přednáška pro žáky 4. ročníku, kdy jim v souvislosti s kariérovým poradenstvím byla představena služba EURES.

Prezentace Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce v Kroměříži

 • 12. Únor 2019 - 8:18

Dne 4. 2. 2019 se na SZŠ Kroměříž tradičně konala v rámci kariérového poradenství prezentace Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce v Kroměříži. 

Kam po škole?

 • 6. Listopad 2018 - 5:55

Dne 5. listopadu 2018 se v aule SZŠ konala beseda pro 4. ročníky s naší bývalou absolventkou a nyní studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty humanitních studií.