Akce doplňující výuku


Škola naplňuje cíle vzdělávání i prostřednictvím akcí, které doplňují výuku. Všechny akce jsou organizovány s ohledem na harmonogram školního roku a v souladu a tematickými plány jednotlivých předmětů. Jedná se především o exkurze, projektové dny, divadelní a filmová představení, přednášky, besedy, konference a jiné zajímavé aktivity,  o kterých lze získat podrobnější informace v níže uvedených článcích. 

Články rubriky

Výstava Body worlds – cyklus života

  • 30. Červen 2021 - 6:24

V pondělí, 28. 6. 2021, se žáci 1. A v prostorách Výstaviště Brno zúčastnili unikátní výstavy Body worlds – cyklus života.  

Exkurze třídy 1. B na Velehrad

  • 30. Červen 2021 - 5:56
"Velehradská bazilika se svým tajemným světlem, která se zdá vycházet z vnitru chrámu se svou záplavou zlatých forem a soch světců, působí dojmem nebe na zemi, jak si to přeje východní tradice při výstavbě svatyň. To jsou slova kardinála Tomáše Špidlíka, kterými vyjádřil atmosféru interiéru stavby."

Projektová výuka - BIODIVERZITA

  • 8. Červen 2021 - 15:08

V závěru školního roku žáci prvního ročníku oboru Praktická sestra pracovali v předmětech Informační a komunikační technologie a Biologie

Realismus a realismy: stručné dějiny pojmu

  • 10. Květen 2021 - 6:07

Již dlouho trvající distanční forma vzdělávání není pro studenty vždy jednoduchá a nenabízí zrovna nepřeberné množství nástrojů, jak by se dala výuka vytrhnout z automatismu.

Naši žáci v pracovní povinnosti

  • 25. Březen 2021 - 12:31

První směna na interním oddělení v Kroměřížské nemocnici čeká studenta 3. ročníku střední zdravotnické školy v Kroměříži Radima Přikryla. Do nemocnice se chystá nastoupit stejně jako dalších 80 studentů ve Zlínském kraji na pracovní povinnost.

Ukázka praktické tvorby žáků ve výuce IKT

  • 1. Březen 2021 - 15:03

V rámci studia předmětu Informační a komunikační technologie měli žáci za úkol vytvořit vlastní webové stránky.

Dne 27. 1. 2021 se uskutečnilo online školní kolo Olympiády v anglickém jazyce

  • 28. Leden 2021 - 11:24

Dne 27. 1. 2021 proběhlo online školní kolo Olympiády v anglickém jazyce.

Výuka v režimu protiepidemiologických opatření

  • 9. Leden 2021 - 7:52

Ani v tomto nelehkém čase žáci naší školy nezahálí. Přestože teoretická výuka probíhá distančně, praktická výuka se odehrává v běžném režimu, za dodržování přísných protiepidemiologických opatření.

P.S. Papírové souznění

  • 23. Listopad 2020 - 11:36

Papírové souznění je iniciativou Sociálních služeb města Kroměříže, přičemž jde o to napsat dopis do domova pro seniory. 

Stránky